‘In Twente schiet men soms in de kramp als het over krimp gaat’

VideoOLDENZAAL - Als het gaat om krimp, willen bestuurders nog weleens in de kramp schieten. Niet nodig, betoogt Sjors de Vries, deskundig op het gebied van maatschappelijke veranderingen. Afname van bevolking en vergrijzing, kunnen zorgen voor innovatieve oplossingen waardoor het ook in de toekomst fijn wonen is in plattelandsgemeenten.

Van krimp naar kans

Een serie verhalen over wat een dalend inwonertal en vergrijzing met de regio Noordoost-Twente doen, maar vooral ook: wat de oplossingen kunnen zijn.

Sjors de Vries heeft als jochie vakanties in Oldenzaal doorgebracht. Hij komt er nog regelmatig en volgt de ontwikkelingen in Twente met bijzondere aandacht. Met zijn bureau RUIMTEVOLK uit Utrecht ondersteunt hij steden en regio’s bij maatschappelijke veranderingen.

In delen van Twente kunnen ze nog maar moeilijk wennen aan het idee dat bevolkingskrimp en vergrijzing grote gevolgen hebben voor wonen, werken en voorzieningen, is zijn ervaring. „Ons verhaal wordt snel gezien als te rigoureus, maar het leven in de kleinere kernen verandert in rap tempo. Niks doen is de minst aantrekkelijke optie.”

Oldenzaal e.o.