Heet, te krap en achterhaald: panden Het Assink lyceum zijn niet meer van deze tijd

Dubbeltje op zijn kant / videoHAAKSBERGEN - Superbenauwd, is het eerste dat Nienke Hilderink benoemd als probleem. Maar ook het ontbreken van ruimten om in groepjes te werken. En de gebrekkige wifi. Het Assink lyceum is niet meer geschikt voor modern onderwijs.

Nieuwbouw voor Het Assink lyceum is één van de kostenposten die op de meerjarenbegroting om voorrang strijden. De gemeenteraad onderkent de noodzaak en hecht belang aan een goede onderwijsvoorziening, zodat Haaksbergen aantrekkelijk blijft. Maar hoe verouderd is de school nou?

Enschede e.o.