Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport.
Volledig scherm
Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport. © ANP

Kamerleden CDA en SP willen dat minister ingrijpt bij Achterhoekse ziekenhuiscrisis

DEN HAAG/ WINTERSWIJK - Tweede Kamerleden Maarten Hijink (SP) en Joba van den Berg (CDA) maken zich ernstig zorgen over de Achterhoekse ziekenhuiscrisis. Ze hebben de minister gevraagd in te grijpen.

De Kamerleden vinden dat de oplopende spanning, ook tussen de specialisten in beide ziekenhuizen, een risico vormt voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de medische zorg in de Achterhoek.

Hijink en Van den Berg willen dat minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport een onderzoeker aanstelt die in opdracht van het ministerie analyseert wat de actuele stand van zaken is. Ze willen precies weten welke besluiten door wie zijn genomen over de toekomst. En op basis van welke argumentatie is dat gebeurd? 

Lees alles over de Achterhoekse ziekenhuissoap in ons dossier.

 Cliëntenraad

Ze willen ook weten wat de minister ervan vindt dat sinds het fusieproces in gang is gezet het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk niet meer beschikt over een eigen cliëntenraad en ondernemingsraad. 

Als patiënten van het SKB voor de locatie in Winterswijk een eigen cliëntenraad zouden willen, moeten ze daar de mogelijkheid voor moeten krijgen. Datzelfde geldt voor een eigen ondernemingsraad. De OR en de cliëntenraad van het Slingeland en het SKB zijn inmiddels gefuseerd.

Daarnaast willen de Kamerleden weten of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) al een analyse heeft gemaakt van de situatie na het gedwongen vertrek van Chrit van Ewijk, de voorzitter van de Raad van Bestuur van Santiz.

De slogan ‘Handen af van het SKB’ achter het raam van een woning in Winterswijk.
Volledig scherm
De slogan ‘Handen af van het SKB’ achter het raam van een woning in Winterswijk. © Jan Ruland van den Brink

Toekomstbestendig aanbod

Hijink en Van den Berg hebben het idee dat de besluitvorming over de nieuwbouw van het Slingeland in Doetinchem en het voornemen om afdelingen te sluiten op de locatie in Winterswijk strijdig zijn met de voorwaarden die door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in het verleden zijn gesteld bij het goedkeuren van de fusie. Ze willen weten wat de minister van deze tegenstrijdigheid vindt.

Quote

Wie bepaalt welke informatie bedrijfsge­voe­lig is?

Hijink en Van den Berg

Ook vinden het CDA en de SP dat de inrichting van het medisch zorglandschap in de Achterhoek in overleg en samenwerking tot stand moeten komen. Het is ongewenst dat belangwekkende informatie over de voorgenomen nieuwbouw, de toekomst van de zorg in de regio en het sluiten van afdelingen door het bestuur van Santiz als ‘bedrijfsgevoelige informatie’ is bestempeld en om die reden niet gedeeld wordt.

‘Wie bepaalt welke informatie bedrijfsgevoelig is en daarom niet gedeeld hoeft te worden?’ willen ze weten. Ze willen dat de minister de raad van bestuur van Santiz verzoekt om deze informatie alsnog te delen.

‘Zodat er in goed overleg met de regio en alle betrokkenen tot een toekomstbestendig aanbod van zorg voor de regio gekomen kan worden.’

Informatie-avond

De kamerleden Hijink en Van den Berg zijn komende woensdag, 4 maart, ook aanwezig bij de informatie-avond in De Storm in Winterswijk.

Vlak na het uitbreken van de crisis eind november hebben ze met succes een motie ingediend waarin gesteld is dat de dreigende sluiting van afdeling in het Winterswijkse van tafel moet.