Ziekenhuis SKB in Winterswijk.
Volledig scherm
Ziekenhuis SKB in Winterswijk. © Jan Ruland van den Brink

Noodkreet van medewerkers ziekenhuis SKB: vertrouwen in bestuur is volledig weg

WINTERSWIJK - Een complete afdeling van het streekziekenhuis SKB heeft het vertrouwen opgezegd in interim bestuurder Rolf de Folter en in de Raad van Toezicht. Het personeel van de afdelingen long, cardiologie en neurologie heeft in een open brief een noodkreet geslaakt. 

Ze willen dat de huidige fusie tussen SKB en Slingeland zo snel mogelijk wordt ontbonden. De betreffende afdeling C1, die uit zo'n 70 medewerkers bestaat, heeft de brief gericht aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Santiz.

‘Wij willen een volwaardig SKB behouden en denken dat dit alleen maar haalbaar is, indien de huidige fusie zo spoedig mogelijk wordt ontbonden', schrijven de medewerkers. ‘Bijna een half jaar na de eerste officiële berichtgevingen, bemerken wij als medewerkers van afdeling C1 dat het vertrouwen in het bestuur van het SKB er niet meer is.’

Medewerkers van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk: 'Wij knokken tegen corona. Knokken jullie voor het behoud van een volwaardig SKB?’
Volledig scherm
Medewerkers van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk: 'Wij knokken tegen corona. Knokken jullie voor het behoud van een volwaardig SKB?’ © Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Quote

Wij willen een volwaardig SKB behouden en denken dat dit alleen maar haalbaar is, indien de huidige fusie zo spoedig mogelijk wordt ontbonden

Enquête

Ze vragen om een ziekenhuis brede enquête, waarin alle medewerkers hun standpunt kenbaar kunnen maken. De specialisten van het SKB hebben al eerder zo'n enquête gehouden. Daaruit bleek dat 85 procent terug wil naar een zelfstandig ziekenhuis in Winterswijk, los van het Slingeland.

Hendrik Jan Mensink, voorzitter van de stichting Behoud SKB heeft de brief ook gelezen. ,,Dit is een noodkreet uit het ziekenhuis die serieus genomen moet worden. De onrust onder de nieuwe voorzitter Rolf de Folter is vele malen groter en de vertrouwensbreuk is onherstelbaar”, constateert hij. 

Eerder deze week is een belangenvereniging opgericht om te komen tot een eigen cliëntenraad van het SKB.

Geachte,

Naar aanleiding van de meest recente berichtgeving in de media voelen wij ons als medewerkers van afdeling C1 genoodzaakt om deze dringende brief te sturen.

Tot op heden hebben wij alle berichtgeving op de voet gevolgd, maar hebben wij ons vooral nog op de achtergrond gehouden.

In november 2019 zijn wij door de bestuurder ingelicht over de plannen voor de toekomst van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en het Slingeland ziekenhuis (SZ). In deze periode tot en met vandaag is de communicatie richting de medewerkers van het SKB, zeer moeizaam verlopen en moesten wij helaas veel informatie vernemen vanuit onder andere de kranten en andere media.

Het vertrouwen van ons als personeel heeft een grote deuk opgelopen richting het bestuurlijk niveau. Hierop volgend zijn er met name door enkele geledingen van het SKB stappen ondernomen om dit vertrouwen weer te versterken. Een van de bestuurders is toentertijd vertrokken en er is een nieuwe bestuurder aangesteld. De OR heeft meerdere hearings gehouden en er leek op dat moment serieus geluisterd te worden naar de medewerkers van het SKB.

Bijna een half jaar na de eerste officiële berichtgevingen, bemerken wij als medewerkers van afdeling C1 dat het vertrouwen in het bestuur van Santiz er niet meer is.

Op allerlei vlakken lijkt er nog steeds volop beweging te zijn, maar de beweging richting de medewerkers staat volledig stil.

Er worden paginagrote advertenties geplaatst in de kranten, waar wij als personeel aan meegewerkt hebben. Maar tot onze grote teleurstelling moeten we constateren dat er in de Gelderlander, de meest gelezen krant in de Achterhoek, de advertentie alleen onder de noemer van het Slingeland Ziekenhuis geplaatst wordt.

De huidige berichtgeving in de media raakt ons hard, hierdoor voelen wij ons niet serieus genomen. Zeker in deze hectische periode. Een periode waarin er in het SKB hard wordt gewerkt om alle COVID-patiënten uit de Achterhoek maar ook uit overige delen van Nederland, veilige en professionele zorg te bieden. En waar wij laten zien hoe hard de zorg in het SKB noodzakelijk is voor de patiënten uit de Achterhoek. Een volwaardig SKB, wel te verstaan. Want wij kunnen als ziekenhuis niet zonder een acuut centrum. Een patiënt die gereanimeerd wordt, moet naar de IC. Een patiënt die respiratoir zeer onstabiel is, moet acuut aan een beademing op de IC. Een neurologische patiënt die getrombolyseerd is en complicaties krijgt, moet acute zorg kunnen ontvangen op de IC.

Als personeel zijn wij betrokken geweest bij enkele hearings van de OR, maar hier is tot op heden geen enkele terugkoppeling van geweest. Is de OR niet het orgaan binnen het ziekenhuis dat namens het personeel overleg voert met de bestuurders en raad van toezicht? Waarom horen wij hier als personeel niets over?

Een ander belangrijk punt is dat we ons afvragen of het in deze fase en in de huidige situatie van de verschillende ziekenhuizen wel gepast is dat er een gezamenlijke OR is? Hoe kan een gezamenlijke OR nu opkomen voor de belangen van het personeel van het SKB, terwijl de belangen van het SZ ook zwaar meewegen? Voor een deel van de OR-leden weegt het belang voor het SZ misschien zwaarder. De samenstelling van de OR is niet gelijk, daar er 9 leden van het SZ inzitten en 8 van het SKB. Dit is in onze ogen absoluut onacceptabel!

Vervolgens baart het ons grote zorgen dat wij, wederom, vanuit de media moeten vernemen, dat er een enquête is geweest onder de medisch specialisten van het SKB. Hieruit blijkt dat maar liefst 85% van alle medisch specialisten de fusie tussen het SKB en het SZ willen ontbinden. Wat voor gevolgen heeft dit voor de veiligheid van patiëntenzorg wanneer de medisch specialisten van het SKB niet willen fuseren met de medisch specialisten van het SZ? Hoe kunnen wij als medewerkers van het SKB op een verantwoorde manier, professionele en deskundige zorg leveren wanneer onze medisch specialisten geen vertrouwen hebben in de gang van zaken?

Wij zijn van mening dat een enquête onder de overige medewerkers van het SKB veel zinvolle informatie kan opleveren. Hierin kan iedere medewerker zijn of haar individuele mening over de ontwikkelingen en het vertrouwen uiten.

Sinds half maart is de heer de Folter aangetreden als interim-bestuurder. De heer de Folter doet uitspraken die wij alleen vanuit de media vernemen.

De heer de Folter heeft een opdracht meegekregen vanuit de Raad van Toezicht. Het is niet inzichtelijk voor ons wát precies deze opdracht is. Is deze opdracht objectief? Is deze opdracht vooral in belang van de fusie, om de fusie verder door te zetten en het acute centrum te verplaatsen naar het nieuw te bouwen ziekenhuis in Doetinchem?

De tijd voor de start van deze nieuwbouw van het Slingeland ziekenhuis begint te dringen.

Wij maken ons grote zorgen over de financiering van deze nieuwbouw. Is het niet zo dat wij als financieel gezond SKB meebetalen aan de nieuwbouw van het Slingeland ziekenhuis? Is dat waar wij jarenlang als personeel hard voor gewerkt hebben? Waar wij jarenlang voor bezuinigd hebben? Om uiteindelijk te moeten toezien op het verdwijnen van het SKB.

Kortom, het vertrouwen van ons als medewerkers van afdeling C1 in de interim bestuurder, dhr. de Folter en Raad van Toezicht van Santiz is er niet meer! Wij willen een volwaardig SKB behouden en denken dat dit alleen maar haalbaar is, indien de huidige fusie zo spoedig mogelijk wordt ontbonden.

Medewerkers afdeling C1,

Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk