Aandeel duurzame energie gedaald

DEN HAAG - Het aandeel van de hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gedaald van 4,2 procent in 2009 naar 3,8 procent in 2010. Dit komt enerzijds door een toename van het totale verbruik van energie, anderzijds door de afname van het verbruik van biobrandstoffen voor het wegverkeer.