Volledig scherm
© ANP

Akzo betaalde tonnen aan zieke werknemer

Akzo Nobel heeft in 2014 enkele tonnen betaald aan een tijdelijke medewerker die in 2003 in de Hengelose chloorfabriek vermoedelijk een kwikvergiftiging met blijvend letsel opliep.  Hoewel aansprakelijkheid daarvoor niet is erkend - en de vergiftiging wordt bestreden - liet Akzo het niet tot een rechtszaak komen en is er een schikking getroffen. Nadat de kwestie zich jarenlang had voortgesleept, besloot Akzo volgens een woordvoerder te doen wat een goed werkgever hoort te doen.

Volgens Akzo heeft in de fabriek - die in 2005 werd gesloten - nooit een werknemer een vergiftiging opgelopen door te veel ingeademde kwik. ,,Die zijn er niet. Nul. We zijn altijd koploper geweest als het ging om veiligheid", zegt site director Peter de Jong.

Over de schikking is met de monteur geheimhouding afgesproken. De getroffen medewerker weigert commentaar. De Jong wil alleen 'in algemene termen' reageren. De vermoedelijke kwikvergiftiging en de schikking blijken evenwel uit vertrouwelijke documenten en (deels interne) mailwisselingen van Akzo. Die werden gevonden in gedumpte verhuisdoos op een oud bedrijfsterrein in Hengelo.

Uit de documenten komt naar voren dat de Hengeloër beschikt over 'in elk geval twee medische adviezen', die zijn ziekteclaim kunnen ondersteunen. Een ZGT-arts schrijft in juli 2004 'dat de gegevens wijzen op een forse kwikvergiftiging'. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekte spreekt over 'een adequate blootstelling aan kwikdampen'. De eigen medisch expert van Akzo stelt november 2005 'dat geconcludeerd mag worden dat betrokkene een kwikvergiftiging heeft doorgemaakt'.

Rechtszaak
Uit de stukken blijkt ook dat Akzo Nobel het destijds niet aandurfde om het tot een rechtszaak te laten komen over aansprakelijkheid. De eigen schade-expert had  'gerede twijfels' over drie Akzo-getuigen, die konden verklaren dat het bedrijf altijd voldoende veiligheidsmaatregelen nam en daarop toezag,  ook ten aanzien van het slachtoffer.

,,De vraag is wat er van de verklaringen overblijft, als zij aan een kritisch verhoor worden onderworpen. Die verklaringen moeten vaak op cruciale punten worden genuanceerd. Daarmee wordt de uitkomst bij de kantonrechter een loterij."

Verder stelt die schade-expert vast dat de monteur 'aannemelijk kan maken' dat er momenten zijn geweest dat hij is blootgesteld aan kwikdampen boven de wettelijke norm. Directeur De Jong zegt evenwel, dat dit 'niet automatisch betekent, dat een werknemer  ook te veel inademt'. ,,Blootstelling in de lucht is niet hetzelfde als inademen. Medewerkers hadden persoonsbeschermende middelen, zoals luchtmaskers. Als die, zoals voorgeschreven,  werden gedragen, bleven we altijd binnen de richtlijnen voor de hoeveelheid kwik in hun urine."  

Kwikvergiftiging
In 2007 is afgesproken met de monteur - als er blijvende gezondheidsschade zou zijn door een kwikvergiftiging - Akzo die zou vergoeden. Het bedrijf bestreed die schade, maar liet het ook op dat punt niet tot een proces komen. De Jong: ,,Er was een patstelling. We deden wat van een goed werkgever verwacht mag worden. Er kon niet onomstotelijk bewezen worden, dat de schade door de kwikblootstelling kwam. En wij konden ook het tegendeel niet onomstotelijk bewijzen."

Een schikkingsbedrag van enkele tonnen duidt hoe dan ook - erkent nu de toenmalige letselbehandelaar van Akzo desgevraagd - in algemeenheid op een aanzienlijke schade.

  1. Jumbo vs AH: Brabantse lefgozers hijgen in de nek van blauwe grootmacht
    PREMIUM

    Jumbo vs AH: Brabantse lefgozers hijgen in de nek van blauwe grootmacht

    Albert Heijn is nog altijd de onbetwiste nummer één, maar voelt de hete adem van Jumbo in de nek. Het Brabantse familiebedrijf opent tientallen winkels per jaar en kaapte en passant de deal met Hema voor de neus van AH weg. Moeten ze in Zaandam vrezen voor de sneltreinvaart waarmee Jumbo de supermarktwereld onveilig maakt of is de voorsprong van de marktleider niet meer in te halen? ,,De strijd gaat nog wel even door. Zonder omvang geen macht, kleinere ondernemers gaan eraan ten onder.’’