Volledig scherm
© ANP XTRA

Deel werkenden denkt dat AOW-leeftijd harder stijgt (en dat klopt niet)

Vier op de tien werkenden weten niet wat het in juni gesloten pensioenakkoord voor hen betekent. Hoewel een van de pijlers onder het voorlopige akkoord een minder harde stijging van de AOW-leeftijd is, is dat bij veel werkenden niet duidelijk. Slechts 41 procent van de 55-plussers verwacht door het akkoord eerder met pensioen te kunnen.

In de leeftijdscategorie 25 tot 40 jaar denkt de helft dat zij door het in juni gesloten akkoord zelfs langer moeten doorwerken. Dat blijkt uit een onderzoek dat budgetvoorlichter Nibud deed op verzoek van FFP, een organisatie van financieel planners. Van de 1000 ondervraagden geeft 87 procent aan wel gehoord te hebben van het akkoord, maar 38 procent zegt geen idee te hebben wat het eigenlijk inhoudt.

Met het pensioenakkoord wordt de komende twee jaar de leeftijd bevroren op 66 jaar en 4 maanden, daarna stijgt die in stapjes naar 67 in 2024 . Daarna stijgt de AOW-leeftijd nog wel mee als ook de levensverwachting omhooggaat, maar minder hard dan nu nog in de wet staat: met acht in plaats van twaalf maanden per gewonnen levensjaar.

De verwarring over de stijgende AOW-leeftijd kan komen door de berichten over de pensioenkortingen, denkt het Nibud. Een andere verklaring kan zijn dat veel mensen het een ingewikkeld onderwerp vinden. Van de ondervraagden zegt de helft pensioenen moeilijk te begrijpen.

Pensioenverlaging

Veel werkenden zijn somber over de hoogte van hun pensioenen. Bijna de helft gaat ervan uit dat zij in het nieuwe pensioenstelsel minder pensioen krijgen.  Hoewel het leeuwendeel – 7 op de 10 – zich daar zorgen om zegt te maken, zijn weinig werknemers van plan om iets (extra’s) voor hun pensioen te gaan regelen. Slechts 14 procent heeft zich na het pensioenakkoord verdiept in de eigen toekomstige financiële situatie. Dat blijken vooral werknemers die hun pensioensituatie daarvoor ook al onder de loep hadden genomen.