Volledig scherm
© ANP XTRA

Voor ruim half miljoen mensen dreigt volgend jaar toch pensioenkorting

De meeste pensioenfondsen hoeven volgend jaar niet te korten, maar bij vier pensioenfondsen met in totaal zo’n 600.000 deelnemers is dat mogelijk toch nog het geval. Dat is het gevolg van het besluit van verantwoordelijk minister Wouter Koolmees om volgend jaar de regels iets soepeler toe te passen.

Pensioenfondsen krijgen hierdoor iets meer speelruimte om te herstellen, zodat ze voldoende geld in kas hebben. Er zijn echter vier fondsen die er te slecht voorstaan. Welke fondsen dat zijn, is niet bekend. Het betreft niet de vier grootste pensioenfondsen ABP, PFZW, PME en PMT, zo maakt de Pensioenfederatie op uit het aantal deelnemers. 

Bij ambtenarenfonds ABP, zorgfonds PFZW en metaalfondsen PME en PMT zijn namelijk veel meer mensen aangesloten. De bewindsman moest van de Tweede Kamer op zoek naar een oplossing om ‘onnodige’ kortingen te voorkomen. Die dreigen bij veel pensioenfondsen omdat die volgens de regels te weinig geld in kas hebben voor de toekomst. Als er geen maatregelen waren getroffen, dan hadden 27 fondsen met in totaal 7,8 miljoen deelnemers moeten korten. 

Door de maatregelen worden de meeste werknemers en gepensioneerden niet gekort op hun pensioen komend jaar. Ook blijven pensioenpremies voor werkgevers en werknemers gelijk in plaats van dat ze zeer fors worden verhoogd. Pensioenfondsen hoeven nu alleen nog te korten als hun dekkingsgraad lager is dan 90 procent, zoals vorige week al uitlekte

Garanties 

Garanties op het volledig voorkomen van kortingen kunnen niet worden gegeven, benadrukt de minister in een toelichting. De economische ontwikkelingen in de wereld zijn nu eenmaal van grote invloed op de financiële gezondheid van pensioenfondsen. Eind december wordt bekeken hoe alle fondsen het doen.

De vakbonden reageren tevreden op het besluit van de minister. Zo zegt Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de vakbond: ,,Kortingen, premiestijgingen of tijdelijke verlaging van de pensioenopbouw hadden de resultaten die we in het akkoord hebben afgesproken direct in gevaar gebracht. Ik ben blij dat deze dreiging voor nu is afgewend.”

CNV is blij dat Koolmees deze stap zet maar is kritisch omdat een klein aantal fondsen nog altijd het risico loopt te moeten korten. ,,We gaan uit van weinig mensen en kleine bedragen. Deze ontwikkeling houden we uiteraard nauwlettend in de gaten”, reageert CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden.

Rust 

De ouderenorganisatie ANBO is blij dat de bewindsman voorlopig voor rust aan het pensioenfront zorgt. Pensioenkortingen en premiestijgingen zouden het vertrouwen in het pensioenstelsel alleen maar ondermijnen, meent directeur-bestuurder Liane den Haan. 

De ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vinden het eveneens ‘een goede zaak’ dat de minister maatregelen neemt om kortingen te voorkomen. De drie hadden er samen met de vakbonden op aangedrongen om niet te korten en geen premies te verhogen of de opbouw te verlagen tijdens de uitwerking van het akkoord. ,,Alle aandacht moet nu gaan naar de uitwerking van het pensioenakkoord, zodat het pensioenstelsel klaar wordt gemaakt voor de toekomst”, schrijven de ondernemers in een gezamenlijke reactie. 

De toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB), had eerder aangegeven geen voorstander te zijn van het uitstellen van kortingen. ,,Het voortdurend niet korten is een duidelijke maatregel die ten faveure van oudere generaties is en ten koste gaat van jongere generaties”, zei DNB-president Klaas Knot in het verleden. Nu zegt DNB ‘begrip’ te hebben voor de pensioenmaatregelen van Koolmees en ‘steunt’ het zijn intentie om de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord voortvarend ter hand te nemen.