Renier van Willigen
Volledig scherm
Renier van Willigen © Reinier van Willigen

Enschede wil inwoner vertrouwen en versoepelt sanctiebeleid bijstand met lagere boetes

updateENSCHEDE - Ontvangers van een bijstandsuitkering in Enschede die hun verplichtingen niet nakomen, konden altijd rekenen op pittige financiële gevolgen. Dat sanctiebeleid wordt versoepeld. De gemeente zegt meer te willen werken vanuit het vertrouwen in inwoners.

„Het blijkt dat het opleggen van financiële sancties aan mensen met een bijstandsuitkering vaak averechts werkt en de problemen rond schulden en armoede alleen maar versterkt”, zegt wethouder Arjan Kampman over de koerswijziging. De strenge maatregelen waren sinds begin 2015 van kracht. Het vaak als hardvochtig ervaren beleid leidde de afgelopen jaren tot ruim 4700 strafkortingen. Dat is de indruk van René Beunders van de stichting Sociaal Hart die bijstandsgerechtigden adviseert.

Kampman zegt voortaan meer te willen werken vanuit het vertrouwen in de eigen inwoners, maar wijst er wel op dat in bepaalde gevallen sancties nodig blijven. „Er zijn altijd mensen die de boel willens en wetens belazeren en het niet zo nauw nemen met de regels.” Enschede zal met de versoepeling jaarlijks 200.000 euro minder binnenhalen aan boetes voor bijstandsgerechtigden die de regels rond de Participatiewet overtreden. Het college van B en W heeft het raadsvoorstel met de beoogde aanpassing van het sanctiebeleid deze week naar de gemeenteraad gestuurd.

Verlagingen boetes

De versoepeling voorziet in een omvangrijk schema waarin de verlaging van de boetepercentages voor bijstandsgerechtigden staat aangekondigd. Zo wordt iemand die zich niet afmeldt voor een afspraak met een ambtenaar straks met 10 procent gekort op de uitkering, terwijl de sanctie nu nog 40 procent bedraagt. Eenzelfde verlaging is van toepassing bij het niet afmelden en/of niet verschijnen op de Doen-beurs, waar mensen worden gestimuleerd te leren en/of vrijwilligerswerk te verrichten.

Quote

Met deze verlaging willen we inwoners vertrouwen en treffen we mensen financieel minder hard

Arjan Kampman , Wethouder

„Het maakt nogal wat uit of iemand zijn of haar uitkering met 10 of 40 procent ziet gekort”, zegt Kampman. „We willen mensen financieel minder hard treffen. Dat vergoot ook de motivatie om weer te gaan werken, verwachten we.”

‘Schijnversoepeling’

In tegenstelling tot de wethouder is René Beunders minder ingenomen met de versoepeling. Beunders, die met Sociaal Hart Enschede bijstandsgerechtigden adviseert, spreekt in een mail aan de gemeenteraad van een ‘schijnversoepeling’. In het schrijven houdt Beunders de raad voor dat een alleenstaande met een bijstandsuitkering van 1052,32 euro die een sanctie van 5 procent krijgt opgelegd, altijd nog ruim 52 euro minder ontvangt. Voor gehuwde of samenwonenden met maandelijks 1503,31 komt een maatregel van 10 procent op een strafkorting van 150 euro te staan.

Beunders roept de raad in zijn mail op tot ’humaan maatregelenbeleid’. Hij doet dat aan de hand van een overzicht van het aantal bijstandssancties dat de gemeente vanaf 2015 heeft opgelegd. Dat zijn er 4691. „In al die gevallen moet dat tot enorm veel stress en betalingsproblemen hebben geleid.”

In samenwerking met indebuurt Enschede

Enschede e.o.