Volledig scherm
Otter © AFP

Hester Maij: ‘We zijn er nog lang niet met herstel biodiversiteit in Overijssel’

ENSCHEDE - Natuurbeleid om planten en diersoorten te versterken werpt zijn vruchten af, maar is wel een kwestie van lange adem. Dit blijkt uit een rapportage van de provincie Overijssel over de biodiversiteit. Bepaalde soorten, zoals de otter, herstellen zich. Maar bij andere is dit nog niet het geval.

De afname van de biodiversiteit is nog niet overal tot staan gebracht. In het agrarisch cultuurlandschap staat een aantal soorten onder druk zoals de Grutto, Kievit, Nachtegaal en Veldleeuwerik.

De rapportage van de provincie Overijssel is een eerste en nog beperkt overzicht van de staat van planten en dieren en is uitgevoerd op verzoek van Provinciale Staten. De provincie gaat deze rapportage elke vier jaar uit brengen.

Libelle doet het goed

Actief natuurbeleid werpt zijn vruchten af, met name in de gebieden van het Natuur Netwerk Nederland, agrarisch natuurbeheer en Natura2000. Daardoor gaat het, naast de otter, ook beter met een libellensoort als de Weidebeekjuffer.

De achteruitgang van de biodiversiteit is goed te zien in het agrarisch cultuurlandschap. De intensivering van het (agrarisch) landgebruik speelt hierbij een belangrijke rol. Als de schaalvergroting en versnippering door gaat, komen de soorten van het agrarisch cultuurlandschap nog verder onder druk.

Weidevogels lijden

Voor weidevogels, akkervogels en veel insecten blijft de toekomst daardoor ongewis, tenzij er maatregelen worden getroffen die hun leefgebied kunnen herstellen. Er zijn al wel stappen gezet om de kwaliteit van onder andere water en lucht te verbeteren.

Hester Maij, gedeputeerde natuur: “We zetten we ons in voor het herstel van de biodiversiteit. Dat doen we bij de uitvoering van de Natura-2000 plannen, maar ook door landschapsbeheer of meer groen in steden en dorpen. De rapportage toont aan dat we successen boeken, maar dat we er nog lang niet zijn. We moeten hard aan de slag willen we kwetsbare soorten voor Overijssel behouden.”

In samenwerking met indebuurt Enschede

Enschede e.o.