Volledig scherm
© Thinkstock

Twentse gemeenten verbreken zorgcontract om duiveluitdrijving

ENSCHEDE - Duiveluitdrijving op kosten van de WMO. De Twentse gemeenten vinden deze vorm van ‘behandeling’ niet onder goede zorg vallen en hebben daarom het WMO-contract met de Enschedese stichting Ezra Zorg opgezegd. Een kort geding hierover werd afgelopen week door Ezra Zorg verloren.

De zaak draaide om een Enschedese die onder behandeling staat van een psychiater bij Mediant en voor begeleiding was aangewezen op de christelijke Stichting Ezra Zorg. In februari van dit jaar kreeg de vrouw last van ‘stemmen’ in haar hoofd, die angstaanjagende opdrachten gaven. Haar begeleiders van Ezra besloten de dominee van de Bethelkerk in te schakelen voor een zogeheten ‘pastorale bevrijding’.

Hete thee

Dat er bij de vrouw iets mis was blijkt wel uit getuigenverklaringen van die dag. “Als ik binnen kom zie ik dat ze trilt en ze geeft aan dat ze zich erg vreemd voelt. Ze vertelt dat ze vlak voor mijn komst plotseling met een mes in haar handen stond en hiervan schrok. Ik zie haar ogen schichtig heen en weer gaan en ze grijpt naar haar buik. Ze vertelt dat ze geen stem hoort maar beelden krijgt dat ze haar hete thee in haar gezicht moet gooien.”

In de woning van de dominee wordt geprobeerd de vrouw door bidden rustig te krijgen. Dat lukt aanvankelijk niet erg: “Gedurende het gesprek reageert ze heftig en benoemt dat ze begeleiders en predikant af zal maken, dat ze niet bang is. Ze benoemt dat ze het glas op tafel kapot moet slaan en ons ermee moet verwonden en ook zichzelf. Ze wil weg uit de woning want, zo draagt de stem haar op, ze moet een einde maken aan haar leven. Ze benoemt ook letterlijk dat ze zichzelf iets gaat aandoen. Op dit moment wordt de uitgang geblokkeerd omdat er vrees was dat ze zichzelf daadwerkelijk iets aan zou doen. Ze wordt teruggeleid naar haar stoel en lijkt half in dissociatie te zitten.”

Demon Joep

Volledig scherm
De Bethelkerk in Enschede. © foto frans nikkels

Ondanks deze verontrustende signalen van de psychisch zieke vrouw kwam niemand van de zorgstichting op het idee Mediant te bellen, terwijl bij Ezra wel bekend was dat de vrouw onder behandeling stond. In plaats daarvan bleven de Ezra-medewerkers proberen de ‘demon’, die met de naam Joep wordt aangesproken, met gebed weg te sturen. Ook na de sessie werd Mediant niet ingeschakeld, terwijl wel duidelijk was dat de vrouw zich nog steeds niet goed voelde. Kort na de ‘pastorale bevrijding’ probeerde ze alsnog zelfmoord te plegen.

Noodzakelijke zorg

Het slachtoffer heeft na gesprekken met familie en vrienden over de zaak aangifte gedaan van opzettelijke vrijheidsberoving en geestelijke mishandeling. Volgens haar is ze tegen haar zin vastgehouden in het huis van de dominee. 

De aangifte was voor de Twentse gemeenten aanleiding om het contract met Ezra per direct op te zeggen. Per brief werd de stichting meegedeeld dat pastorale bevrijding niet valt onder het contract dat de stichting met de Twentse gemeenten heeft. De gemeenten stellen dat de vrouw bovendien de noodzakelijke zorg is onthouden door Mediant niet in te schakelen en dat er een strafbaar feit is begaan door de vrouw tegen haar wil vast te houden. Volgens de gemeenten zijn dat redenen genoeg om het contract met Ezra te beëindigen.

Goede bedoelingen

De stichting voerde tijdens de rechtszaak aan dat er tijdens de sessie alleen maar gebeden en gezongen was. Dat viel volgens de betrokkenen niet onder behandeling, maar begeleiding en daarom werd de sessie ook gewoon als WMO-zorg gedeclareerd. Dat de vrouw werd tegengehouden toen ze weg wilde was volgens betrokkenen om te voorkomen dat ze zelfmoord zou plegen. Maar berouw van de betrokkenen was er ook: “We hebben inmiddels met elkaar gesproken over deze zaak en we gaan dit nooit weer zo doen.” 

De rechter vond die belofte echter niet genoeg. Ezra had weliswaar goede bedoelingen, maar “heeft haar contractuele taak overschreden op een voor cliënte niet ongevaarlijke wijze, en heeft onder meer niet tijdig psychiatrische hulp ingeroepen. De gemeenten verwijten dat op goede gronden aan Ezra, waar zij er immers op mogen en moeten vertrouwen dat Ezra haar begeleidingstaak op professionele en verantwoorde wijze uitvoert zonder overschrijding van de grenzen van haar taakopdracht. Dat vertrouwen is ernstig geschonden.”

Dominee Edo Laseur van de Bethelkerk in Enschede, beroept zich op zijn ambtsgeheim en wil desgevraagd over de kwestie niets kwijt.

In samenwerking met indebuurt Enschede

Enschede e.o.