Eelco Eerenberg.
Volledig scherm
Eelco Eerenberg. © Gemeente Enschede

Enschedese wethouder wil af van marktwerking in jeugdbescherming

ENSCHEDE - De Enschedese wethouder Eelco Eerenberg wil af van de verplichte aanbesteding van de jeugdbescherming. Hij zegt dat in reactie op de problemen bij de Jeugdbescherming Overijssel (JbOV).

Eerenberg wil terug naar een subsidierelatie met de jeugdbescherming, waarin gemeenten afspraken maken met instellingen over de te leveren prestaties. Over de invoering van marktwerking in de jeugdbescherming zegt hij: „Dat hadden we nooit moeten doen.”

Hoewel de problemen bij JbOV geen direct gevolg zijn van een aanbesteding, is er wel een verband. Volgens de regels van de aanbesteding moeten instellingen die op jeugdzorg inschrijven voldoen aan bepaalde normen, ofwel gecertificeerd zijn. Bij de decentralisatie van de jeugdzorg is er geen rekening gehouden met wat er moet gebeuren wanneer een instelling haar keurmerk verliest, zoals nu kan gebeuren met JbOV.

Kwetsbare kinderen

De 2.000 Overijsselse kinderen die onder JbOV vallen moeten in het slechtste geval overgedragen worden aan een andere instelling. Maar dat kan dus ook gebeuren wanneer JbOV, of een van de twee andere gecertificeerde instellingen in Overijssel, een aanbesteding verliest. „Het gaat om de meest kwetsbare kinderen in de jeugdhulp”, zegt Eerenberg. „Ik ben nu bezig met een landelijke lobby om de jeugdbescherming uit het ‘inkoopcircus’ te halen. Het gaat hier tenslotte niet om de inkoop van printerpapier, of zo.”

Eerenberg wijst er op dat het grote gevolgen kan hebben wanneer een instelling in een bepaalde regio een aanbesteding verliest. „Hoe gaan marktpartijen dan met elkaar om?” Honderden kinderen zouden dan gedwongen met een andere voogd te maken kunnen krijgen. Gisteren betoogde bestuurder Hennie Kenkhuis van JbOV dat een wisseling van voogd de ondertoezichtstelling verlengd met 4 à 5 maanden. In theorie zou het zelfs om een buitenlandse instelling kunnen gaan, omdat een Europese aanbesteding verplicht is.

Volledig scherm

Nieuw kabinet

Eerenberg is op zoek naar gelijkgezinden, maar volgens hem denken niet alle wethouders er zo over als hij. Eerder dit jaar sloegen al wel twee Rotterdamse wethouders alarm. In de Tweede Kamer was er ook al aandacht voor, maar het heeft niet geleid tot een wijziging van het beleid. Het zou op het bordje van het nieuwe kabinet komen.

In het verleden hoefden gemeenten de zorg niet openbaar aan te besteden. Tot 2016 gold de Aanbestedingswet waarbij er uitzonderingen mogelijk waren voor het zogenoemde ‘sociale domein’. De gemeente kon daardoor onderhands aanbesteden, aan één aanbieder, of kiezen uit een aantal vooraf geselecteerde aanbieders. 

In samenwerking met indebuurt Enschede

Enschede e.o.