Volledig scherm
PREMIUM
Een visualisatie van de windmolens bij Borne van stichting De Twickelrand. © actiegroep Borne zuid-west

‘Het waait hier niet hard genoeg’ en andere kritiek op windmolens in Twente

voor en tegenENSCHEDE - Het verzet tegen windmolens blijft in Twente binnen de grenzen van wat maatschappelijk aanvaardbaar is. Hier geen bedreigingen zoals in Drenthe en Groningen. Voor- en tegenstanders van windmolens in Twente bestrijden elkaar met feiten. Al zijn de meningen verdeeld over wat ‘de feiten’ zijn. We zetten een aantal beweringen op een rij en gaan op zoek naar de onderbouwing.

1. Waar gaat het ook al weer over?

Hoewel er zijn nog steeds mensen zijn die niet geloven dat de aarde opwarmt door de toename broeikasgassen in de atmosfeer, is dat in brede wetenschappelijke kring afdoende aangetoond. De opwarming leidt tot een klimaatverandering die wereldwijd grote negatieve gevolgen heeft. De noodzaak tot het beperken van de uitstoot van het broeikasgas CO2 is daarmee evident. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door voor de opwekking van elektriciteit of warmte geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen als steenkool, aardgas en aardolie. Dit is de energietransitie.

In samenwerking met indebuurt Enschede

Enschede e.o.