Volledig scherm
Oktober is borstkankermaand. De directeur van GGD Twente had zelf borstkanker en doet haar persoonlijke verhaal. © Annina Romita

Minder Twentse vrouwen doen mee aan onderzoek borstkanker

ENSCHEDE - Steeds minder vrouwen geven gehoor aan de oproep voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Ook directeur Samantha Dinsbach van de GGD Twente negeerde aanvankelijk de uitnodiging. Ze kreeg spijt. Nu roept ze iedereen op mee te doen aan de screening.

Ze had weinig tijd en zag op tegen de pijnlijke mammografie. Vandaar dat de directeur van de GGD Twente dit voorjaar haar eerste oproep voor borstscreening liet voor wat–ie was. Na de herhalingsoproep ging ze wel. ,,Gelukkig maar. Ik werd eruit gepikt. Achteraf mag ik van geluk spreken. De tumor was uitermate klein en goed behandelbaar.’’

Bevolkingsonderzoek

Dinsbach reageerde zoals steeds meer vrouwen van 50 jaar en ouder die een uitnodiging krijgen voor het bevolkingsonderzoek. In 2011/2012 liet nog 82.9 procent in Twente zich onderzoeken. In 2015/2016 was het opkomstpercentage gedaald naar 79.5 procent.

Een lichte daling, waarbij Twente de landelijke trend volgt. Omdat het overal speelt, wordt momenteel voor het eerst grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de verklaring(en) waarom vrouwen niet komen. ,,Een van de redenen kan de pijnervaring bij de mammografie zijn’’, zegt woordvoerder Coen Berends van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , dat de screening uitvoert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Een andere reden kan zijn dat regelmatig afwijkingen worden gevonden in de borst die geen klachten geven, ook niet op de langere termijn. Er is wel nader onderzoek nodig, wat voor de vrouw in kwestie stress en onzekerheid geeft. Bijna 25 op de 1000 vrouwen wordt na screening doorverwezen voor diagnostisch onderzoek. In totaal 6,8 per 1000 onderzochte vrouwen krijgt uiteindelijk de diagnose borstkanker.

Screening

Quote

Ons advies is om alert te zijn op uiterlijke verande­ring van de borsten of tepels. Daarop moeten vrouwen reageren en de huisarts consulte­ren

Karen Jansen

Dat relatief geringe aantal maakt het preventieve onderzoek niet onomstreden. Dat neemt niet weg dat de Borstkanker Vereniging Nederland het absoluut zinvol vindt. Woordvoerder Karen Jansen van de patiëntenbelangenorganisatie: ,,Er wordt nog steeds veel borstkanker opgespoord via de screening. Maar wie denkt dat ze na een mammografie met gunstige uitslag twee jaar lang niets hoeft te doen, maakt een denkfout.’’

,,In het verleden was het advies om maandelijks zelfonderzoek te doen. Daarvan zijn we afgestapt. Loos alarm komt vaak voor en er wordt veel gemist omdat vrouwen zijn gefocust op een knobbeltje. Ons advies is om alert te zijn op uiterlijke verandering van de borsten of tepels. Daarop moeten vrouwen reageren en de huisarts consulteren.’’

Enschede

Van heel Twente was in Enschede in de periode 2015/16 de opkomst voor het onderzoek naar borstkanker het laagst; 73,4 procent. Hengelo was met 75.8 procent tweede, gevolgd door Almelo met 76.1 procent. Wierden had de hoogste opkomst, 86,2 procent. Deze cijfers komen overeen met het landelijke beeld dat in de steden minder vrouwen gaan dan op het platteland. ,,In wijken met een lage sociaal/economische status is deelname ook altijd minder’’, zegt Coen Berends van het RIVM.

Volledig scherm
© Stockfoto

In samenwerking met indebuurt Enschede

Enschede e.o.