Volledig scherm
Onder bepaalde voorwaarden lijkt een meerderheid van de raad te kunnen leven met de bouw van een moskee op dit terrein aaan de Kuipersdijk. Foto: Frans Nikkels

Moskee in principe oké voor politiek

ENSCHEDE - Onder bepaalde randvoorwaarden is een nieuwe moskee aan de Kuipersdijk voor een meerderheid van de gemeenteraad bespreekbaar. Wel stelt de politiek een aantal harde randvoorwaarden.

Zo moeten de oproepen tot het gebed tot een minimum worden beperkt. Detailhandel is alleen mogelijk binnen duidelijke kaders. En bij de vaststelling van het bestemmingsplan wil de raad mee kunnen praten over bouwtechnische zaken. Maar een meerderheid van de raad zegt 'ja' tegen de ondertekening van een intentieovereenkomst met de Islamitische Stichting Nederland. Waarmee de bouw van een Turks cultureel centrum op de hoek Kuipersdijk/Weth. Beversstraat een stap dichterbij is gekomen.

De politieke discussie over de invulling van het voormalige DCW-terrein trok maandagavond veel burgers naar het stadhuis. Voor- en tegenstanders zien hoe de fracties omzichtig hun standpunten formuleren. Verzet komt er met name vanuit de hoek van Enschede Solidair en Burgerbelangen Enschede. Niels van den Berg (BBE) stelt dat detailhandel in de moskee zich niet verdraagt met de detailhandelstructuurvisie van de gemeente. Hij maakt zich ook zorgen over de ontsluiting van het gebouw.

Nienke Klerk ((PvdA) geeft aan dat haar partij worstelt met deze kwestie: "We moeten nu van alles vinden, terwijl heel veel zaken nog niet duidelijk zijn." In principe gaat de PvdA akkoord met de aangedragen locatie. Waarbij veel afhangt van hoe het uiteindelijke gebouw eruit gaat zien. Met de steun van de VVD, D66 en de ChristenUnie worden wel enkele randvoorwaarden geformuleerd. Een beperking van de oproepen tot gebed is er daar een van. Maar ook het aspect detailhandel verdient volgens bovengenoemde fracties aandacht.

Lees het complete artikel in De Twentsche Courant Tubantia van 5 maart 2013.

In samenwerking met indebuurt Enschede

Enschede e.o.