Volledig scherm

Noodbassins bij cavernes in Enschede moeten uitkomst bieden bij calamiteiten

ENSCHEDE - Bij de zoutcavernes op industrieterrein Marssteden waarin olieopslag plaatsheeft, worden momenteel noodbassins aangelegd. Daarin kan bij eventuele calamiteiten maximaal 500.000 liter gasolie - een verzamelnaam voor diesel, huisbrandolie en brandstof voor de scheepvaart - worden opgevangen. Aanvankelijk was een noodopslag in kelders voorzien. Dat stuitte op praktische bezwaren, waarna is besloten tot bassins in de open lucht.

Overigens wil het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) geen uitspraken doen over de risico’s van de opslag van gasolie in zoutholtes op Marssteden.

De Veiligheidsregio Twente had het RIVM gevraagd om een inschatting van risico’s te maken. Het RIVM heeft daarop een literatuurstudie gedaan naar de ongevallen die zich sinds de jaren vijftig voordeden. Die historische gegevens blijken slechts zeer beperkt toepasbaar te zijn voor het inschatten van de risico’s bij de Marssteden. Dat heeft te maken met de specifieke preventieve maatregelen die daar genomen zijn, zoals een dubbelwandige toevoerbuis, en de moderne middelen die worden toegepast. ‘Daardoor is de kans op een incident onvoldoende betrouwbaar in te schatten’, stelt het RIVM in een notitie. Het RIVM geeft aan dat de gemeente daarom een eigen afweging moet maken in hoeverre ze, met alle partners in de ‘veiligheidsketen’, voorbereid wil zijn voor als het toch misgaat.

In samenwerking met indebuurt Enschede

Enschede e.o.