Volledig scherm
De Enschedese wijkteams © Frans Nikkels

Onderzoek naar Enschedese wijkteams onvolledig: deel cijfers niet geleverd

ENSCHEDE - Een onderzoek naar het functioneren van de wijkteams in Enschede bevat geen conclusies. De rekenkamer heeft niet alle gevraagde informatie gekregen die nodig is voor een afgewogen oordeel.

Bij de overdracht van zorgtaken aan gemeenten zijn in 2015 wijkteams aan de slag gegaan. Enschede telt negen teams waarin onder meer wijkcoaches van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) en gemeentelijke Wmo-consulenten binnenkomende zorgvragen van inwoners beoordelen. Bestuurders en managers zijn tevreden, maar over het reilen en zeilen van de wijkteams heeft de lokale politiek een beperkt beeld. Dat was voor de rekenkamer, die bestaat uit drie onderzoekers van de UT en zes raadsleden, aanleiding om onderzoek te doen.

Te hoge werkdruk

Dat onderzoek begon medio 2018 na een half jaar uitstel op verzoek van de gemeentesecretaris. De werkdruk binnen de wijkteams zou te hoog zijn om medewerkers met vragen te belasten. Toen de rekenkamer van start ging, was de werkdruk allerminst gedaald, maar de bereidwilligheid onder wijkcoaches om mee te werken groot.

De bevindingen liegen er niet om. Door een vacaturestop en het vertrek van wijkcoaches ontstonden er vorig jaar achterstanden. Externe ontwikkelingen zorgden juist voor een toename in het aantal zorgvragen. Tegelijkertijd is een nieuw digitaal registratiesysteem ingevoerd, waarvan de voordelen pas op termijn worden verwacht. Al deze omstandigheden hebben de werkdruk opgevoerd. Wijkcoaches zijn niet of nauwelijks in staat gebleken om netwerken van laagdrempelige zorgvoorzieningen in de wijken op te bouwen en de nieuwe werkwijze (focus op preventie) op te pakken. En dat zijn juist de kernelementen in het gemeentelijke beleid.

Quote

Het is schokkend dat de rekenkamer bepaalde informatie niet krijgt. Dat heb ik als raadslid nog nooit meegemaakt.

Ayfer Koç (CDA)

Schriftelijk vragen en publicaties

Toch onthoudt de rekenkamer zich van conclusies en aanbevelingen. Een deel van de opgevraagde informatie over verzuimcijfers, verloop van personeel en wachtlijsten, zijn niet verstrekt. Uit beschikbaar gestelde managementrapportages mocht niet worden geciteerd. De rekenkamer heeft voor haar onderzoek moeten putten uit antwoorden op schriftelijke vragen van Margriet Visser (EnschedeAnders) en recente publicaties over de wijkteams in deze krant.

Nog nooit meegemaakt’

José Wichgers-Apeldoorn (SP) heeft al kritische vragen gesteld aan het college. Ze is verbaasd dat onderzoekers hun werk niet konden doen. "We weten allemaal dat de wijkteams niet optimaal functioneren. Het is lastig daar een vinger op te leggen. Je zult cijfers moeten hebben, maar er is geen transparantie.” Ayfer Koç (CDA) wil het onderzoek op korte termijn bespreken in de raadzaal. “De rekenkamer is een van de belangrijkste instrumenten van de raad om informatie te verkrijgen. Het gaat om een belangrijk onderwerp waarvoor veel geld is gereserveerd. Het is schokkend dat de rekenkamer bepaalde informatie niet krijgt. Dat heb ik als raadslid nog nooit meegemaakt.”

In samenwerking met indebuurt Enschede

Enschede e.o.