Volledig scherm

Reacties | ‘Windmolens van 130 meter hoog in Enschede? Dat moeten we niet willen!’

ENSCHEDE - Moet Enschede zich wel richten op windmolens, of toch liever op zonneparken? De duurzame doelen van de stad maken de tongen los. Hieronder enkele reacties van lezers. Hoe denk jij over de kwestie? Mail naar enschede @tctubantia.nl.

Enschede wil het aandeel groene energie voor 2030 verdubbelen naar 12 procent van het totale energiegebruik in de stad. Om dat te bereiken zijn vijf scenario’s geschetst voor windmolens en zonneparken. Hoe zit dat ook alweer? Verslaggever Wilco Louwes legt het uit in bovenstaande video. Klik hier voor de vijf scenario's.

‘Klap voor het groene buitengebied’

In enkele van de Enschedese scenario’s voor duurzame energie is sprake van windmolens die 20 tot 90 meter hoger zijn dan de Alphatoren. Dat flatgebouw doemt al van grote afstand op in het stadse blikveld. Ga dan maar na hoe dreigend nog veel hogere windmolens in het buitengebied boven alles uitrijzen.

Een klap voor het groene buitengebied en hoe duurzaam is duurzaam als de ultrahoge molens de aanblik van het landschap naar de mallemoeren helpen? Windmolens zouden onbespreekbaar moeten zijn in een stad die terecht prat gaat op haar fraaie, groene buitengebied. Friesland als afschrikwekkend voorbeeld: laten wij hier alsjeblieft niet dezelfde fout gaan maken als in Friesland, waar windmolens het landschap sterk aan schoonheid hebben doen inboeten. In zo’n mate dat de toeristische sector zich ernstig zorgen maakt.

Op treurige toon en beschaamd dat men het zo ver heeft laten komen, wordt daar nu over ‘landschapspijn’ gesproken. Laat dat leed onze omgeving bespaard blijven! Enschede: meer zon dan wind

Waarom moeten die windmolens hier trouwens zo akelig hoog zijn? Omdat het in het oosten gemiddeld veel minder stevig waait dan in de kustprovincies. Voor energieopwekking heeft Enschede zogezegd de wind niet mee. Wél scoren we bovengemiddeld met zonuren.
Het is dan ook veel logischer om ons te concentreren op zonne-energie, bijvoorbeeld scenario 4.

Gerrit Lansink

Horizonvervuiling

Mijn mening over de scenario’s: voorkeur voor scenario 4, met als alternatief 3. Dus geen windmolens. Reden: alleen zonnepanelen geeft minder horizonvervuiling. Maar belangrijker is nog dat, als de panelen aan vervanging toe zijn, de nieuwe panelen een hogere opbrengst zullen hebben. Dan dus meer watts. Scenario 4 heeft de voorkeur omdat bij storingen, vandalisme of terrorisme niet gelijk alle panelen buiten werking zijn. Bovendien wordt het Aamsveen ontzien. De parken kunnen, indien nodig, door bomen aan het zicht worden onttrokken.

Plaatsing van windmolens zal veel weerstand oproepen. Ook vind ik de scenario’s 1 en 2 niet buurtvriendelijk: Haaksbergen zal dwars gaan liggen. Windmolens worden ook verder ontwikkeld. Op den duur zullen die ook vervangen moeten worden. Dus nog hoger? Die trend is er al op andere parken. Dat is een onduidelijkheid naar de toekomst. Windturbines nemen veel ruimte in. Belemmeren daardoor de stedelijke ontwikkeling.

Henk Workel

Zonnepanelen op het dak

Mijn eerste reactie op het artikel in De Twentsche Courant Tubantia van zaterdag: Moet onze gemeenteraad zich ook hier mee bezighouden? Hebben die daar voor doorgeleerd? Laat s.v.p. eerst geleerden (die aan onze universiteit?) heel goed uitzoeken, en de landelijke regering beslissen hoe de totale toekomstige energievoorziening eruit zal gaan zien.

Wel vind ik het heel positief dat men niet denkt aan vele kleine particuliere initiatieven, zoals zonnepanelen op elk dak. Dat wordt het niet. Wel hoop ik dat er mooie ontwikkelingen komen in bedrijven die hun ‘afval’ duurzaam weten in te zetten: Twence wekt energie op, boeren verwerken hun mest(overschot) tot duurzame energie, et cetera. Als ik toch een keuze moet maken, dan gaat mijn voorkeur uit naar scenario 5.

Frans Waanders

​© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM

Volledig scherm
© stock.xchng
http://www.tvenschedefm.nl/

In samenwerking met indebuurt Enschede

Enschede e.o.