Volledig scherm
Een fazanthaan is altijd alert. © Jan Bengevoord

Fazant overleeft door een leven
lang wegrennen en verstoppen

natuur
De fazant werd ooit als jachtvogel in ons land uitgezet. Nog steeds mag er op de vogels worden gejaagd. Bij onraad nemen ze, soms met veel kabaal, snel de benen. Vliegen ligt ze niet zo.

Fazanten zijn prachtige vogels. De mannetjes zijn getooid met een opvallend kleurrijk verenpak, de vrouwtjes gaan gekleed in saai bruin. Ze komen oorspronkelijk uit Azië, maar zijn al eeuwenlang bij ons kind aan huis. Tot 1993 werden veel in gevangenschap gekweekte fazanten uitgezet ten behoeve de jacht. Sinds dat jaar geldt een uitzet- en bijvoerverbod en moeten de fazanten zelf de broek ophouden. In geschikte gebieden in Twente en de Achterhoek lukt dat redelijk, maar het aantal fazanten in Nederland is flink gedaald.

Saai verenkleed van vrouwtje is perfecte camouflage

Fazanten zijn uitgesproken schuw, bij onraad gaan ze er snel vandoor en verdwijnen het liefst in dichte bosschages. Alleen als het echt niet anders kan, vliegen ze luid roepend weg om op korte afstand een schuilplaats te zoeken. Alleen fazanthanen willen hun schuwheid nog wel eens kortstondig verliezen als ze het andere hanen aan de stok hebben. Fazanten zijn honkvast, ook jonge vogels blijven in de buurt van hun geboorteplek. Vrouwtjes broeden de eieren uit op een nest op de grond dat zo goed mogelijk is verstopt tussen de vegetatie. Het onopvallende verenkleed van de vrouwtjes blijkt dan een perfecte camouflage.

Voldoende insecten is voor kuikens cruciaal

Fazanten mijden grote, open gebieden. De meeste fazanten verkiezen een landschap met houtwallen, bosjes, ruige overhoekjes en met akkers en weitjes om voedsel te zoeken. In dit soort gebieden komen ook in Oost-Nederland nog de meeste fazanten voor. De volwassen vogels eten vooral plantaardige kost. In de eerste levensweken zijn de kuikens echter uitsluitend aanwezen op eiwitrijke kost, vooral insecten, om snel te kunnen groeien. Door de sterkte achteruitgang van insecten in Nederland blijkt die kuikenfase cruciaal voor de stand van de fazant. Net als bij andere hoendersoorten, zoals patrijs en korhoen, worden dan ook steeds minder kuikens groot.

Waarnemingen: j.bengevoord@gmail.com