Volledig scherm
Een groep smienten vorig jaar op de Regge . © Henk de Leeuw

Fluiteenden op zoek naar water om een dutje te doen

natuurMassaal komen de smienten jaarlijks uit de noordelijkste delen van Europa om in ons land te overwinteren. In Oost-Nederland is voor de ‘fluiteenden’ zoeken naar plekje, want veel gebieden zijn nog steeds compleet verdroogd.

Ieder jaar weer komen de smienten naar ons land om te overwinteren. De prachtig gekleurde eenden, althans de mannetjes, komen vanuit de broedgebieden in de noordelijkste streken van Europa, van IJsland tot diep in Rusland. De afgelopen decennia zijn ze ook in Oost-Nederland overal te zien. Vooral op waterplassen in de grote veengebieden, maar ook op grotere kanalen, beken en riviertjes en recreatieplassen. Overdag doen ze hier in grote en kleine groepen een dutje, ‘s nachts zoeken ze graslanden op om te eten.

In de krukdroge veengebieden fluiten de smieten niet

De fluiteenden, een bijnaam vanwege de bijzondere fluittonen die ten gehore worden gebracht, hebben het dit jaar bij ons moeilijk. Na de lange hete en droge zomer staan veel waterplassen in veengebieden, geliefde overwinteringsplekken, nog steeds droog. En zijn de smienten in Twente en de Achterhoek uitsluitend te vinden op grotere plassen zoals het Rutbeek (Enschede,) Hilgelo (Winterswijk), Oelemars (Losser), Kristalbad tussen Enschede en Hengelo en plekken langs Berkel en Regge waar nog wel voldoende water staat. In de venen horen we ze deze winter niet.

Natuurlijk zoeken de smienten vooral waterrijke gebieden op in andere delen van het land. Volgens de laatste gegevens van Sovon Vogelonderzoek Nederland overwinteren jaarlijks tussen de 850.000 en 940.000 smienten in ons land. Dat is een groot deel van alle in Europa broedende smienten en Nederland is dan ook van enorme betekenis voor het behoud van de smient. Ondanks een terugkerende roep om in Nederland smienten te schieten, geldt in ons land een jachtverbod.

Waarnemingen: j.bengevoord@gmail.com