Volledig scherm
Een torenvalk rustend op een weidepaaltje. © Mirna Jansen

Muizenjager torenvalk op
zoek naar ruige graslanden

NatuurDe torenvalk is ook in deze tijd van het jaar overal in Twente en de Achterhoek te zien. Het zijn kleine,  beweeglijke valkjes die behendig boven graslanden op muizen jagen.  Maar ruig grasland wordt schaars.

Torenvalkjes kom tegen niet tegen in bossen. Als muizenjagers pur sang kiezen ze voor meer open landschappen. Hier vangen ze muizen vanuit de lucht. Ze kunnen eindeloos boven graslanden en bermen rondvliegen om plotseling toe te slaan als een muis tussen de grassprietjes beweegt. In meer open gebieden in Twente en de Achterhoek was de torenvalk zeer algemeen. Maar evenals in heel Nederland daalt het aantal broedparen. Inmiddels staat de torenvalk voor het eerst op de rode lijst van bedreigde vogels in ons land.

Een halvering van de broedparen in Nederland

Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming stellen vast dat het aantal broedende torenvalken sinds 1950 is gehalveerd. Oorzaak is het verdwijnen van ruigere graslanden, die niet veelvuldig worden gemaaid. In deze ‘ouderwetse’ weilanden zitten veel meer muizen dan in moderne graslanden die we nu overal zien. Minder voedsel voor de torenvalk dus.

In Twente en de Achterhoek worden de meeste torenvalken dan ook gezien op plaatsen waar nog wat ruigere graslanden, bermen, akkerranden of slootkanten aanwezig zijn. Een van de meest geliefde plekjes is het vliegveld bij Enschede. Hier liggen in de wijde omgeving van de startbanen nog grote oppervlakten ‘wild’ grasland waar het wemelt van de muizen. Op sommige dagen kun je hier nog dagelijks torenvalken zien jagen, soms meerdere tegelijkertijd.

j.bengevoord@gmail.com