Volledig scherm

Uitleg: waarom FC Twente tóch in de eredivisie blijft

ENSCHEDE/ZEIST - FC Twente kon er wel degelijk van uitgaan dat ze haar licentie zou behouden als ze onvoorwaardelijk schoon schip zou maken. Dit ‘gerechtvaardigde vertrouwen’ brengt de beroepscommissie van de KNVB tot de conclusie dat de voetbalclub in de eredivisie mag blijven uitkomen.

Nieuwe leiding binnen week
De licentiecommissie besloot onlangs de licentie in te trekken en opnieuw te verlenen, waardoor Twente zou degraderen naar de Jupiler League, vanwege malversaties de afgelopen jaren. De beroepscommissie heeft dat besluit verworpen, maar vindt straf wel op zijn plaats: 181.000 euro boete. Bovendien moet binnen een week duidelijk zijn welke mensen leiding gaan geven aan de vereniging.

De beroepscommissie oordeelt dat FC Twente zich stelselmatig schuldig heeft gemaakt aan ernstige misleiding van de licentiecommissie en financiële malverstaties met als doel de eigen prestaties en inkomsten te bevorderen ten koste van anderen. Intrekken van de licentie zou de juiste straf zijn.

Schoonschip-verklaring cruciaal
Maar omdat de licentiecommissie de afgelopen maanden een ander vertrouwen bij de club heeft gewekt moet van zo’n straf toch worden afgezien. Als Twente zonder voorbehoud een ‘schoonschipverklaring’ zou afgeven, hoefde het niet verder te bloeden. Volgens de beroepscommissie heeft Twente dat gedaan en zijn er daarna geen andere gronden voor intrekking van de licentie gebleken dan die de licentiecommissie al kende.

Anders dan rechter
Daarmee oordeelt de beroepscommissie op alle punten anders dan eerder de rechter in kort geding. Die vond dat er later wel nieuwe feiten naar boven kwamen die intrekking van de licentiecommissie rechtvaardigen en oordeelde dat Twente er niet van mocht uitgaan dat het wel goed zou komen mits de club schoon schip maakte.

De beroepscommissie constateert dat de rechter in kort geding het besluit van de licentiecommissie maar beperkt heeft getoetst terwijl de beroepscommissie er veel breder naar heeft gekeken. Eerder zei de kortgedingrechter dat een vereniging – en dus ook de beroepscommissie – veel ruimte heeft om de eigen regels uit te voeren en uit te leggen.

De hoogte van de sanctie wordt bepaald door vier geconstateerde overtredingen. Voor elk ervan legt de beroepscommissie de maximale straf op van 45.250 euro.