Journalist Frank Timmers
Volledig scherm
Journalist Frank Timmers © Lars Smook

Blog | En dan is het na Brexit tijd voor Akzit (2)

In een reactie op mijn vorige blog zegt Akzo dat ze wel degelijk meteen na het constateren ervan de problemen met een boorput hebben gemeld.

Of dat nu betekent dat we Akzo niet meer hoeven uit te zwaaien, maar juist weer moeten verwelkomen als toch uiterst betrouwbare gatengraver en holenvuller, weet ik nog niet.

Het zou ook zo kunnen zijn dat er een exit-campagne moet volgen voor ‘het bevoegde gezag’ aan wie Akzo een en ander zegt te hebben meegedeeld. Ik kan me niet heugen dat dit bevoegde gezag de burger heeft ingelicht. Momenteel zoeken we dat uit – mijn collega Leo van Raaij, deskundig op dit bodemdossier, is ermee bezig.

Betreurt

Maar het is wel op zijn plaats om de reactie van Akzo weer te geven. Hierbij.

AkzoNobel heeft een plaatselijke olieverontreiniging aangetroffen bij een boorput in de omgeving van Enschede, die in het verleden werd gebruikt voor zoutwinning. Op dit moment lekt er geen olie of pekel meer. Er is geen risico voor drinkwater- of andere grondwaterwinning.

AkzoNobel betreurt dat de verontreiniging heeft kunnen optreden en neemt de situatie uiterst serieus. Wij hebben daarom ook direct onderzoek gestart naar de omvang en oorzaak en werken in overleg met de betrokken autoriteiten aan een plan van aanpak.

Wij hebben het bevoegd gezag sinds onze eerste constatering in 2015 geïnformeerd en op de hoogte te gehouden. Ook de gemeenten Hengelo en Enschede, het Ministerie van Economische Zaken en de betrokkenen in de omgeving zijn over de verontreiniging inmiddels nader geïnformeerd.

In het kader van het monitoringregime vindt regelmatig bodemmonitoring plaats in de directe omgeving van boorputten. Bij een boring die inmiddels meer dan een jaar niet meer in gebruik is, ten oosten van de Haimersweg in Enschede, is in de bodem plaatselijk olie aangetroffen.

Olie is een algemeen gebruikte mijnbouwhulpstof om zoutwinning beheerst te laten verlopen. Er wordt een dun laagje olie in een caverne als afdekolie aangebracht, om het zoutdak tegen uitdroging te beschermen.

Blogs