Journalist Frank Timmers
Volledig scherm
Journalist Frank Timmers © Lars Smook

Blog | Nationaal Immoreel Erfgoed

Vanwege hun uitmuntende ideeën over ontgroening zie ik mogelijkheden voor de Dutch Self Defense Army om op de lijst voor Nationaal Immaterieel Cultureel Erfgoed te komen.

Nog niet eerder heb ik diep nagedacht over de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Een mond vol. Natuurlijk, ik zag wel eens de berichten langs komen over het paasvuur in Espelo, de schutterij van Diepenheim, de Pinksterbruidjes van Borne en het Vlöggeln van Ootmarsum. Allemaal trots dat ze op die lijst zijn gekomen. En meer kans op subsidie.

Brallerigheid
Tot deze week Vindicat in het nieuws kwam. De bedoeling was studentenverenigingen op die lijst te plaatsen zodat hun brallerigheid voor de toekomst bewaard blijft. Maar omdat kort voor de fel begeerde erkenning van de nationale betekenis van het corpsleven waarmee Koning Willem Alexander nog net niet de troonrede was begonnen, er heftige reportages verschenen over de ontgroening bij het Groningse Vindicat, wordt er even een pas op de plaats gemaakt.

Ontgroening
Als ik de artikelen goed begrijp waren de mensen van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed zich wel bewust van het immorele onderdeel van dit door hun geprezen erfgoed en waren ze volop bezig het vlekje van de fascistische ontgroening vakkundig weg te werken door er met de verenigingen afspraken over te maken, maar kwam het nieuws over weer een slachtoffer van het studentencorps net iets te vroeg.

Eng
Nu vraag ik me af wat voor een rare en misschien wel enge club dat eigenlijk is, die van dat Immateriële Erfgoed, dat zich kennelijk baseert op een Unesco-verdrag bedoeld om in angstige tijden van globalisering burgers houvast te geven door van folklore laatste strohalmen te maken. Als je erover leest, blijkt het om een heel serieuze aangelegenheid te gaan waarbij etnologen en antropologen zich over vraagstukken buigen zoals hoe je eigenlijk iets kunt behouden als je er middels plaatsing op een lijst invloed op uitoefent, of in hoeverre de spontane ontwikkeling van tradities wordt afgeremd door zo’n benoeming tot nationaal erfgoed. Zo!

Vernedering
Het komt mij voor dat bij sommige studentenvereniging de ontgroening en de vernedering essentiële onderdelen zijn van de cultuur die tot onvoorwaardelijke trouw aan elkaar moet leiden. Dat dit volstrekt verwerpelijk is en dat er prima alternatieven voor het bereiken van verbondenheid zijn, doet niet ter zake. Gezien de uitgangspunten van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed hoort men af te blijven van de rituelen die toegang tot deze clubs geven. Het is ons Nationaal Immoreel Immaterieel Cultureel Erfgoed, waar ouders van slachtoffers ervan vaak nog altijd trots op zijn.

Angst
Afgelopen week bleek bij een rechtszaak in Almelo dat de mannen die brandbommen gooiden op een moskee in Enschede, dit zagen als een soort toelatingsexamen voor de Dutch Self Defence Army (DSDA). Op weg ernaar toe wilde een van de verstandelijk wat beperkte zatlappen uitstappen, maar kreeg daarvoor geen gelegenheid. Want dan zou hij ‘geen ballen’ hebben. Het was een soort ontgroening voor toelating tot een club die leeft van angst voor vreemden, die in Nederland zeker ook een lange traditie kent en daarom een plekje verdient op de lijst van Nationaal Cultureel Immoreel Erfgoed. Als Vindicat, dan ook de DSDA.

Conclusie: stoppen met die lijst.

Blogs