Volledig scherm
Joost Dijkgraaf en Davine Vleerbos als videoreporters voor Tubantia © Onbekende fotograaf

Stop het monopolie op publieke regionale nieuwsvoorziening

BlogDe overheid moet de publieke regionale nieuws- voorziening gaan aanbesteden.

Een week of drie geleden stond ik plotseling weer met een microfoon in de hand voor de camera. Om een filmpje voor de website van De Twentsche Courant Tubantia te maken bij de Twentse Haringprimeur op De Wilmersberg. Het was twintig jaar geleden dat ik dat voor het laatst deed, een tv-item maken. Destijds voor TV Oost.

We maken bij de krant steeds meer filmpjes voor onze website, die dagelijks gemiddeld door 120.000 unieke bezoekers wordt bezocht. Adverteerders stellen het op prijs, ze willen graag dat hun reclamefilmpjes voor een video-item over een nieuwsonderwerp op de website staan. Bij De Telegraaf en het AD zijn ze er al wat verder mee.

Subsidie

Volledig scherm
Journalist Gerben Kuitert © Carlo ter Ellen DTCT

De Persgroep, waartoe ook deze krant behoort, kocht het online-videoplatform My Channels, een soort Netflix voor video's en korte series. Voor eigen rekening en risico uiteraard. De publieke omroep ontvangt daarentegen subsidie van de staat voor het maken van radio, tv én websites, inclusief online-video's. Ook de dertien regionale omroepen. Die mochten vorig jaar samen 150 miljoen euro belastinggeld verdelen. RTV Oost ontving 11 miljoen van die koek. Dit jaar gaat er trouwens ruim een miljoen af voor 'Oost'.

De regionale omroepen hebben een wettelijke taak: het verzorgen van onafhankelijke nieuwsvoorziening in de provincie. Ze hebben daarop het alleenrecht; commerciële partijen als dagbladen en commerciële omroepen die in staat moeten worden geacht om dat ook te kunnen doen, moeten hun eigen broek ophouden.

Aanbesteden

Maar waarom zou dat altijd zo moeten blijven? Waarom gaat de overheid, die (terecht) waarde hecht aan regionale nieuwsvoorziening op radio, tv en online, het verzorgen van deze taken niet aanbesteden? Zodat ook dagbladen, commerciële omroepen of samenwerkende lokale omroepen kunnen meedingen naar een uitzendlicentie voor een regio, of een deellicentie?

Zeker nu veel van de aandacht van nieuwsconsumenten uitgaat naar online-media. Als een concessie voor bepaalde tijd - bijvoorbeeld vijf tot tien jaar - wordt afgegeven, garandeert dat bovendien dat de licentiehouder niet indut, maar 'scherp' blijft. De eisen waaraan de redactie en de programmering moeten voldoen, kan de landelijke of provinciale overheid zelf stellen. Een onafhankelijk orgaan dat toetst of de licentiehouder zich aan de afspraken houdt, is eenvoudig op te richten.

Kwaliteit centraal

Uiteindelijk moet de kwaliteit van regionale radio- en tv-uitzendingen en het onlineaanbod centraal staan, niet de vraag welke organisatie het regionale nieuws en verstrooiing brengt. De regionale dagbladredacties in deze provincie - De Stentor en De Twentsche Courant Tubantia - zouden prima in staat zijn via een deellicentie een publiek videokanaal en/of websites met regionaal (video)nieuws te vullen. Met een deel van die 10 miljoen rijkssubsidie erbij moet er een pakket aangeboden kunnen worden dat de concurrentie aankan met dat van andere gegadigden.

Dat kruisbestuiving tot mooie dingen kan leiden, bewijst de stadsredactie Enschede van deze krant dagelijks. In de Newsroom werkt de redactie nauw samen met TV Enschede FM. Met wat subsidie erbij kan er natuurlijk een verdere professionaliseringsslag worden gemaakt.

Maar voorlopig komt er in de regio geen door uitgevers, commerciële omroepen of door samenwerkende lokale omroepen ingevuld publiek programma-aanbod. De regionale omroepen hebben het monopolie. Die Omroepwet staat zelfs geen samenwerking tussen dagbladen en regionale omroepen toe, want de publieke omroep mag niet meewerken aan 'winst van derden'.

Taak

Hier ligt een mooie taak voor het nieuwe kabinet, dat een regeerakkoord - met daarin ook een mediaparagraaf - in elkaar gaat timmeren. Staatssecretaris Sander Dekker zag vorig jaar zijn plan om de regionale omroepen gedwongen te laten samenwerken stranden. Misschien is het juist daarom tijd voor een totaal nieuwe insteek.

Gerben Kuitert

  1. Blog | Ledenvereniging FC Twente moet niet te snel tevreden zijn

    Blog | Ledenvere­ni­ging FC Twente moet niet te snel tevreden zijn

    Er moesten stoelen worden aangesleept, maandagavond. De opkomst bij de eerste vergadering van de Ledenvereniging FC Twente '65 overtrof met bijna 500 aanwezigen de verwachting. Maar het totale ledental van 4.420 is op zich nog steeds teleurstellend, ook al bestaat de ledenvereniging nog maar drie maanden. Eindelijk krijgen de fans en sponsors bij FC Twente via het lidmaatschap van de ledenvereniging (contributie 19,65 euro per jaar) inspraak bij 'hun' club en dan is de reactie van de achterban zo laks...
  2. Nú is het moment voor FC Twente om echt een volksclub te worden

    Nú is het moment voor FC Twente om echt een volksclub te worden

    De gemeente Enschede redt FC Twente. Die conclusie mogen we, met enig voorbehoud, wel trekken na de vergadering van de stedelijke commissie, maandagavond. Het was een bijzondere bijeenkomst in de raadszaal van het Enschedese stadhuis. Als politici over voetbal en de financiering van clubs gaan praten, wordt het doorgaans al snel amusant. Omdat het gros er de ballen van snapt hoe 'het wereldje' in elkaar zit. Bovendien gaven enkele raadsleden er blijk van het verschil tussen subsidie, lening en garantstelling niet goed te weten.

Blogs