Volledig scherm
Journalist Gerben Kuitert © Lars Smook

Verhuurders moeten niet zwichten voor chantage V&D

Stel u werkt in de slagerij. En uw werkgever draagt maandelijks pensioenpremie, die op uw loon wordt ingehouden, af aan het Pensioenfonds Slagers. De baas legt er zelf ook nog wat centen bij. Om u na 40 jaren worstdraaien en tartaartjes pletten een financieel onbezorgde oude dag te garanderen. Uw pensioenfonds belegt uw premie in vastgoed. Koopt er bijvoorbeeld, zoals het pensioenfonds Slagers deed, een groot winkelpand aan de Boulevard in Enschede van, dat wordt gehuurd door V&D.

En dan, in januari 2015, krijgt het Pensioenfonds Slagers van V&D een briefje waarin staat dat het warenhuis de eerstkomende vier maanden gratis gaat 'huren' en dat de huur daarna structureel omlaag moet. Zo'n berichtje zou u ook wel naar uw eigen hypotheekbank willen sturen. Maar dan staat u met uw inboedel op straat voor de maand verstreken is.

Eenzijdige actie V&D is ongekend brutaal
Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Vroom & Dreesmann zit in de problemen, dat is duidelijk. Vorig boekjaar bedroeg het nettoverlies 42 miljoen euro, het jaar ervoor 19 miljoen euro. Maar de actie van de V&D-directie om het huurcontract met de eigenaren van 63 winkels waarin het warenhuis is gehuisvest eenzijdig te willen wijzigen, is ongekend brutaal. En het ondermijnt het vertrouwen van beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars om nog te durven investeren in winkelpanden. Met enige doemdenkerij legt het zelfs een bom onder hypotheekbanken.

Het is namelijk niet uitgesloten dat sommige vastgoedeigenaren zullen toegeven aan de chantage – want dat is het – van V&D. In de wetenschap dat een faillissement van het warenhuis definitief voor leegstand en dus het opdrogen van de huurstroom zorgt. Liever een half ei dan een lege dop. De metrages die V&D huurt zijn van een zodanige omvang – een kleine vestiging als Hengelo beslaat al 4.200 vierkante meter – dat daarvoor niet snel een andere huurder te vinden zal zijn. V&D weet dat en dus zet het de verhuurders met de rug tegen de muur.

Als verhuurders door de knieën gaan, is 't hek van de dam
Nu is het de vraag hoe sterk de knieën van het Pensioenfonds Slagers en al die andere beleggers zijn. Als ze toegeven aan de chantage van V&D, is het hek van de dam. Dan volgen de andere retailers met veel vestigingen. De Hema's, Blokkers, Kruidvaten, Albert Heijns en Trekpleisters, ze kunnen allemaal hetzelfde kunstje doen. Waarom zou dat mislukken, als het V&D wel lukt? Een lagere huurstroom betekent voor het Pensioenfonds Slagers minder rendement, dus een lager pensioen voor de leden. In het slechtste geval kunnen het Pensioenfonds Slagers en al die andere eigenaren van V&D-winkels de hypotheek niet meer betalen en gaan failliet. Daardoor komt de hypotheekbank dan weer in de problemen en voor je het weet valt die ook om.

De verhuurders van de V&D-winkels moeten daarom de rug recht houden. Laat V&D z'n problemen niet over de rug van de slagers en al die anderen oplossen. Bij een 'nee' gaat V&D misschien failliet, maar een 'ja' van de verhuurders is op termijn pas echt desastreus.

Gerben Kuitert, redacteur economie.

  1. Blog | Ledenvereniging FC Twente moet niet te snel tevreden zijn

    Blog | Ledenvere­ni­ging FC Twente moet niet te snel tevreden zijn

    Er moesten stoelen worden aangesleept, maandagavond. De opkomst bij de eerste vergadering van de Ledenvereniging FC Twente '65 overtrof met bijna 500 aanwezigen de verwachting. Maar het totale ledental van 4.420 is op zich nog steeds teleurstellend, ook al bestaat de ledenvereniging nog maar drie maanden. Eindelijk krijgen de fans en sponsors bij FC Twente via het lidmaatschap van de ledenvereniging (contributie 19,65 euro per jaar) inspraak bij 'hun' club en dan is de reactie van de achterban zo laks...
  2. Nú is het moment voor FC Twente om echt een volksclub te worden

    Nú is het moment voor FC Twente om echt een volksclub te worden

    De gemeente Enschede redt FC Twente. Die conclusie mogen we, met enig voorbehoud, wel trekken na de vergadering van de stedelijke commissie, maandagavond. Het was een bijzondere bijeenkomst in de raadszaal van het Enschedese stadhuis. Als politici over voetbal en de financiering van clubs gaan praten, wordt het doorgaans al snel amusant. Omdat het gros er de ballen van snapt hoe 'het wereldje' in elkaar zit. Bovendien gaven enkele raadsleden er blijk van het verschil tussen subsidie, lening en garantstelling niet goed te weten.

Blogs