Volledig scherm
© ANP

Dwangsom dreigt voor aannemer in Haaksbergen

HAAKSBERGEN - Al jaren is er een aannemersbedrijf gevestigd aan de Groothuizenweg. De activiteiten van het bedrijf zijn in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente dreigt nu met een dwangsom.

Het perceel aan de Groothuizenweg staat in de boeken als agrarisch bedrijf. De activiteiten voor het aannemersbedrijf zijn in strijd met het bestemmingsplan, constateerde de gemeente in 2009. Van de mogelijkheid tot legaliseren heeft de eigenaar nog geen gebruik gemaakt. De gemeente dreigt nu met een dwangsom als de overtredingen niet op tijd zijn opgeheven. De hoogte van die eventuele dwangsom is nog niet bekend.

Verwijderen

Op het perceel staat een opslagloods/werkplaats, die is gebouwd in afwijking van de omgevingsvergunning. Dat bouwwerk moet worden aangepast, meldt het college. Bovendien zijn er sleufsilo’s, erfafscheidingen en een mestbassin geplaatst zonder dat hiervoor een vergunning is afgegeven. Sterker nog: een vergunning voor die sleufsilo’s zou vanwege het geldende bestemmingsplan nooit verstrek worden, aldus het college. Dat geldt ook voor het mestbassin, omdat opslag van mest binnen het bestemmingsplan ‘agrarisch met waarden landschap’ niet mogelijk is. ‘De betreffende sleufsilo’s, de perceelafscheiding en het mestbassin dienen daarom verwijderd te worden en verwijderd te blijven.’

Acht weken

De oplossing zit ‘m in het aanpassen van het bestemmingsplan en het aanvragen van een omgevingsvergunning. De eigenaar heeft daar in 2013 een verzoek voor ingediend, dat niet compleet was. De aannemer krijgt daar nu nog acht weken de tijd voor. Maar, zo schrijft het college: ‘Dat betekent niet automatisch dat medewerking wordt verleend aan de wijzing van het bestemmingsplan dan wel het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning(en).’ De eigenaar van het aannemersbedrijf wil niet reageren.

Enschede e.o.