Volledig scherm
© Nordwick VOF

Haaksbergse Ondernemers Vereniging keert zich tegen Marktplan van Nordwick

HAAKSBERGEN – De Haaksbergse Ondernemers Vereniging (HOV) keert zich tegen het centrumplan van Nordwick.

De HOV wil dat het college alsnog serieus kijkt naar het plan van Roerink en Lidl. Die variant heeft de voorkeur boven het centrumplan van Nordwick. "Plan Nordwick voldoet niet aan de wens van onze leden. We vinden dat we een kans laten liggen als dit doorgaat", zegt HOV-voorzitter Léon Leeters.

Enquête
De ondernemersvereniging heeft een enquête gehouden onder de leden. De uitslagen zijn maandagavond gepresenteerd in de hoorzitting over het centrumplan. Bijna alle ondervraagden (ruim 95 procent) vinden dat het centrum van Haaksbergen behoefte heeft aan een publiekstrekker. Maar lang niet iedereen spreekt zich expliciet uit voor Lidl. ,,Het zou een Lidl kunnen zijn, maar een andere supermarkt of publiekstrekker mag ook. Uit de enquête komt wel naar voren dat een meerderheid het plan van Nordwick negatief beoordeelt ", zegt Leeters.

Kritiek
De ondernemers vrezen onder meer dat er gebouwd gaat worden voor leegstand. Ook vindt de HOV dat het plan voor detailhandel, woningen en appartementen niet als een publiekstrekker beschouwd kan worden. In de enquête krijgt het plan Roerink en Lidl veel meer bijval. 66 procent is daar positief over. Toch is er ook kritiek op het plan om een supermarkt in het centrum te vestigen. Ruim een kwart van de respondenten vindt de locatie ongeschikt en heeft geen behoefte aan nog een supermarkt. De ondernemers hebben tevens veel kritiek hebben op het gebrek aan overleg met de gemeente.

Kwaliteitsimpuls
De ondervraagden hebben verder suggesties gedaan om het centrum de gewenste kwaliteitsimpuls te geven. Een optie is onder meer om een bestaande supermarkt naar het centrum te verplaatsen. Ook zouden meer panden een horecabestemming moeten krijgen.
Wethouder Van Vlaanderen zei na afloop van de hoorzitting dat de kogel nog niet door de kerk is. ,,We wegen de meningen mee in het totaalbeeld", aldus Van Vlaanderen. Leeters hoopt dat hij op andere gedachten komt. ,,Deze enquête is een waardevolle toevoeging aan de discussie."

Enschede e.o.