Volledig scherm
© Emiel Muijderman

Langezaal Haaksbergen moet besluit nemen

HAAKSBERGEN - Het geduld van het provinciebestuur is op. De gemeenteraad moet deze maand een besluit nemen over de uitbreidingsplannen van afvalverwerker Langezaal. Anders komt het dorpsbestuur buitenspel te staan.

Het bestemmingsplan waarin een uitbreiding van de werkzaamheden van Langezaal wordt geregeld ligt in het provinciehuis al meer dan twee jaar op de plank. De afvalverwerker wil sorteerwerkzaamheden verrichten in twee hallen aan de Industriestraat 3 en het buitenterrein gebruiken voor de opslag van afval.

In het bestemmingsplan is bovendien de verhoging van de schoorstenen geregeld, net als de geurnormen waaraan Langezaal moet voldoen. Het bestemmingsplan kan echter pas in werking treden als de gemeenteraad een zogeheten verklaring van geen bedenkingen afgeeft aan de provincie. De raad stelt het geduld van de provincie echter danig op de proef.

Vorig jaar mei gaf het provinciebestuur al aan in te grijpen als Haaksbergen niet tijdig zou reageren. In oktober volgde een tweede brief uit Zwolle, waarin opnieuw de 'zorgen over de voortgang en de trage besluitvorming' worden uitgesproken. Gedeputeerde Staten geven de Haaksbergse raad tot eind deze maand om de gevraagde verklaring van geen bedenkingen af te geven. Komt die verklaring er niet, dan zet de provincie de gemeente Haaksbergen buitenspel.

Met regelmaat

De uitbreidingsplannen van Langezaal stonden de afgelopen jaren met regelmaat op de agenda van de raad. De laatste keer in juli van het afgelopen jaar. De raad kon zich toen vinden in de uitbreiding van de werkzaamheden in de hallen, maar niet in de buitenopslag. Die kaatste de bal terug: het afgeven van een gedeeltelijke verklaring van geen bedenkingen kan niet. 'Bovendien is in uw voornemen niet onderbouwd op welke wijze de buitenopslag de leefbaarheid van de woonomgeving in het gedrang brengt.'

Advocaat

Ook Jos van der Velden, advocaat bij het door de gemeente ingeschakelde AKD Advocaten & Notarissen, ziet niet in hoe de leefbaarheid in de omgeving in het gedrang komt als Langezaal de werkzaamheden uitbreidt. Bij de buitenopslag gaat het in de praktijk om afgesloten containers met kunststoffen, oud papier en karton, textiel, metalen en composietverpakkingen die buiten worden gestald in afwachting van vervoer naar andere afvalverwerkers. De omvang en de duur van de opslag is geregeld in eerder door de provincie afgegeven (milieu)vergunningen. Advocaat Van der Velden tikt de raad op de vingers: 'In zoverre bestaat er geen reden om aan te nemen dat ter plaatse geen goed woon- en leefklimaat meer gegarandeerd kan worden.'

De raad heeft zich tegen een buitenopslag in het algemeen uitgesproken. Van der Velden: 'Maar de raad kan en mag slechts beslissen over het al dan niet verlenen van een verklaring van geen bedenkingen voor de activiteiten die zijn aangevraagd.' Op 31 januari staat Langezaal daarom wederom op de raadsagenda.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede

Enschede e.o.