Volledig scherm
Gemeentehuis Haaksbergen © Lars Smook

Onderzoeksbureau over toekomst Haaksbergen: desnoods fuseren

HAAKSBERGEN - Haaksbergen moet heel hard aan de bak om het hoofd boven water te houden. Desnoods moet daarvoor een gemeentelijke herindeling komen.

Dat adviseert het onafhankelijke onderzoeksbureau Necker van Naem. Die voerde de afgelopen maanden op advies van het gemeente- en provinciebestuur een onderzoek uit naar de toekomstbestendigheid van Haaksbergen. De zogeheten bestuursmonitor.

Broos
De conclusies in het onderzoek zijn niet mals. De organisatie van Haaksbergen is broos, er is erg weinig financiële ruimte en er ontbreekt een duidelijke toekomstvisie en er is geen concreet antwoord op de vraag: welke gemeente wil Haaksbergen zijn?

Necker van Naem introduceert vier mogelijke toekomstscenario’s voor de gemeente ter sprake. De eerste is doorgaan op de ingeslagen weg: stap voor stap bezuinigen en samenwerking zoeken met andere gemeente en na iedere stap evalueren. Dat scenario wordt door het onderzoeksbureau afgeraden vanwege de wankele positie van Haaksbergen.

Belastingverhoging
De andere scenario’s gaan behoorlijk verder. Scenario 2 schetst een verhoging van de inkomsten van de gemeente door de overgebleven belastingsruimte te benutten.

Wettelijk gezien kan Haaksbergen de ozb nog verhogen met 1,1 miljoen euro. Wanneer dat gebeurt, kan de gemeente ook aanspraak maken op een artikel 12-status en zodoende extra gelden ontvangen vanuit het rijk.

(Ambtelijke) fusie
Scenario 3 gaat uit van een ambtelijke fusie met een andere gemeente. Door de hele ambtelijke organisatie samen te voegen met een andere gemeente blijft de wens van het college en de gemeenteraad (een zelfstandige gemeente) in tact.

Scenario 4 is een gemeentelijke herindeling, ofwel een fusie met een andere gemeente. Ook al wil de gemeente tot nog toe niets weten van een fusie, Necker van Naem adviseert de gemeente om deze optie niet direct van tafel te vegen.

Enschede e.o.