Volledig scherm
© Reinier van Willigen

Plan voor Markt Haaksbergen: omarmen of afschieten

HAAKSBERGEN - Niet Lidl of Ben Roerink, maar Nordwick gaat het ‘gat in de Markt’ vullen, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt.

Het plan van de projectontwikkelaar voorziet in 1.000 vierkante meter detailhandel aan de Markt met daarboven 24 appartementen en zes woningen aan de Hibbertstraat. Tussen de winkelruimte en de woningen worden parkeerplaatsen aangelegd. Daarmee schiet het college de voorkeursvariant met supermarkt, zoals opgenomen in de studie ‘De Markt Centraal’ nu definitief af.

Haaksbergse schaal
„Het plan van Nordwick sluit aan bij het ruimtelijk en financieel kader en is uit te voeren op de grond die bij de gemeente in bezit is”, stelt wethouder Peter van Vlaanderen, die verheugd is dat er een collegebesluit ligt. „Ik ben van mening dat we als college iets realiseren dat past binnen de Haaksbergse schaal.” Om tot dit besluit te komen, heeft het college de plannen van Lidl, Roerink en Nordwick langs een meetlat gelegd. Daarbij zijn de afzonderlijke plannen onder meer beoordeeld op financiën en uitvoerbaarheid en haalbaarheid.

Financieel kader
Het plan van Lidl scoort op dat laatst onderdeel een dikke onvoldoende. De plannen van de super zijn niet langer uitvoerbaar omdat een deel van de gronden die in de planvorming is opgenomen niet meer beschikbaar is. Daarbij gaat het om het pand Konings en het voormalige De Bron-terrein. Ook financieel haalt Lidl de toets niet, stelt het college nu. En dat is opmerkelijk. ‘Uw bieding past binnen ons financiële kader’ liet datzelfde college de super een half jaar geleden schriftelijk weten.

Onvoldoende
Ook het supermarktplan van Roerink, met detailhandel aan de markt, woningen aan de Hibbertstraat en een supermarkt daar tussenin, krijgt geen voldoende. Het plan voegt te veel vierkante meters detailhandel toe, stelt het college. Bovendien loopt het bedrag dat geboden is niet in de pas met de kosten die de gemeente verwacht te moeten maken. Die komen neer op bijna vier ton als de Lidl de supermarkt vult, tot bijna zes ton als Roerink de Aldi laat verhuizen naar de Markt, heeft het college berekend.

Bestemmingsplan
Daarnaast vreest de gemeente dat de bestemmingsplanwijziging voor de inpassing van het supermarktplan uitmondt in een langdurig proces met veel bezwaren. Ook voor het plan van Nordwick is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Maar omdat het plan van de projectontwikkelaar minder vierkante meters detailhandel aan de Haaksbergse voorraad toevoegt, verwacht het college juridisch sterk te staan als op dit plan bezwaren worden ingediend.

'Nee is terug bij af'
En zo heeft het college nog een aantal argumenten om de raad in december niet te laten kiezen uit een aantal plannen, maar enkel de optie te geven het plan van Nordwick te omarmen of af te schieten. Van Vlaanderen: „Een kleine dertig jaar zijn we hiermee bezig geweest. Een keer moeten we een keuze maken en die leggen we nu aan de raad voor. Zegt de raad nee, dan zijn we terug bij af.”

Enschede e.o.