Volledig scherm
De voorgestelde verhoging van de OZB is gehalveerd door elders in uitgaven te snijden. © ANP XTRA

Raad Haaksbergen zet streep door enorme OZB-stijging

HAAKSBERGEN - Met het schrappen van 600.000 euro op de voorgestelde begroting voor 2020 heeft de gemeenteraad de geplande stijging van de OZB drastisch ingeperkt. De raadsfracties kwamen na een lange schorsing met een gezamenlijk voorstel hiertoe.

Halvering OZB

In plaats van 25 procent extra op woonhuizen en 35 procent op bedrijfsgebouwen, moet de OZB dan met 12 respectievelijk 22 procent omhoog, voor huiseigenaren een halvering van de voorgestelde stijging.

Het geld hiervoor komt deels uit de zogenaamde septembercirculaire waarin Den haag gemeenten een extraatje toezegt vanwege meevallers voor het rijk. Dat betreft 345.000 euro in 2020 en de jaren erna rond de 600.000 euro. Door de extra subsidie van 60.000 euro op het kulturhus te schrappen, kan de OZB nog een beetje omlaag. Verder worden op de uitgaven aan extra personeel 150.000 euro gekort en wordt bezuinigd op het groenonderhoud waar voortaan minder strenge eisen gelden.

Aantasting

Het college legde zich na kort beraad neer bij de wijziging, maar niet van harte. Volgens wethouder Louis Koopman van financiën betekende dit een aantasting van de ‘robuustheid’ van zijn begroting, met name vanwege de nagenoeg halvering van de inkomsten uit de OZB-verhoging. Ook burgemeester Rob Welten was niet enthousiast omdat de volgens hem broodnodige uitbreiding van personeel niet volledig door kan gaan.

Zakgeldspel

Er waren veel plannen voor moties en amendementen, waaronder een ‘open amendement’ en zelfs 2 cadeautjes bij de behandeling van de begroting woensdagavond. Haaksbergen Centraal en DJW. Zij boden respectievelijk een eurozakgeldspel van de Kringloop, dus duurzaam, en een tegenbegroting aan Koopman aan. Vergezeld door een gezamenlijke Motie van Afkeuring van beide partijen over het gevoerde financiële beleid.

Ontmoedigend

Rob Welten had bovendien een ontmoedigende mededeling uit het provinciehuis. De financiële situatie en de begroting worden als ‘zeer kwetsbaar’ gezien in Zwolle en elke aanpassing door de raad die ‘de robuustheid’ verder aantasten de kans op financieel toezicht doet toenemen. Bovendien zou dat toezicht bij een tweede keer ‘veel langer en intensiever’ zijn, zo waarschuwde hij. Ook riep hij op tot nakomen van het voornemen politiek oud zeer niet mee te laten spelen en ‘scherp op de inhoud en met respect naar elkaar’ te vergaderen.

Schrappen extra personeel

Dat de gemeentelijke begroting voor 2020 niet ongeschonden door de vergadering zou komen, was vooraf al duidelijk. Met name de enorme verhoging van de OZB onder vuur. De VVD wilde er helemaal een streep door halen, HC en DJW wilden een aanzienlijk lagere verhoging (14 en 24 procent), te dekken met onder meer schrappen extra personeel. Gea Costeris (DAP) wilde de hele verhoging schrappen met nog meer snijden in personeelslasten.

Lange schorsing

Het CDA riep op tot samenwerken met een ‘open amendement’: aangezien alle partijen die stijging omlaag wilden, opperde fractievoorzitter Patrick ten Voorde gezamenlijk een amendement te formuleren, veel efficiënter. Dat gebeurde uiteindelijk na een zeer lange schorsing aan het eind van de vergadering, waar 6 ton bij elkaar werd gesprokkeld om de lastenstijging te drukken. De motie om de 60.000 euro extra subsidie aan het kulturhus te schrappen werd eveneens raadsbreed ingediend.

Enschede e.o.