Twentse boeren kunnen goede bui wel gebruiken, maar zo droog als in het zuiden is het nog niet

met videoWaar de boeren in Brabant en Limburg de noodklok luiden over de voorjaarsdroogte, en het waterschap daar nu al een sproeiverbod heeft ingesteld, hoeven Twentse landbouwers nog niet te vrezen. In beken en stuwen staat nog voldoende water, stelt waterschap Vechtstromen. „Maar een goede bui is wel meer dan welkom.”

Enschede e.o.