Volledig scherm
Een marktplein omringd met dorpsvilla's, appartementen en winkels. Dat was het Marktpassageplan in 2001. illustratie Centrum Haaksbergen BV

Van stadsgezicht tot gat in de markt

HAAKSBERGEN - De Haaksbergenaar wandelt niet door een fonkelnieuw centrum. Hij flaneert niet langs dorpsvilla's en stadse taferelen. Het is een gebied waar gemeenteraden en colleges door de jaren heen hun tanden op stuk bijten.

De rekenkamer concludeert krachtig en helder: 'Het centrumplan was te groot voor Haaksbergen.' Te ambitieus. Enthousiast opgepakt, maar te vaak zonder de benodigde kennis uitgewerkt. Een probleem waar college, raad, ambtenaren en externe partijen eigenlijk al vanaf de eerste planvorming in 1992 tegenaan lopen. En waarvan onderzoeksbureau Metrum in 1998 - ver voor alle problemen - betwijfelt of het plan überhaupt economisch haalbaar is.

Spil in het mislukken van het marktplan lijkt de staatssteunaffaire. De staatssteunmelding van Leefbaar Haaksbergen in 2006, die niet bij B en W was gemeld, zou volgens het toenmalige college blokkades hebben opgeworpen in het marktplan. LH legt de verantwoordelijkheid juist bij het college. GGH-wethouder Wim Roetenberg zou in een gemeenteraadsvergadering in 2003, op een vraag LH'er Hendrik Jan Scholten hebben geantwoord dat hij niets wist van de procedure rond staatssteun.

Wat er misging volgens de rekenkamer...

Voor de verschillende marktplannen is ongeveer 4,7 miljoen euro gemeenschapsgeld in de uitwerking en uitvoering gepompt.

Het ontbrak de betrokken ambtenaren, collegeleden en raadsfracties aan deskundigheid.

De informatievoorziening was lang niet altijd even transparant en volledig.

De fracties van LH en D66 hebben op bepaalde momenten te lang en volhardend gehamerd op weinig nuttige vraagstukken. Hierdoor bleven belangrijke onderdelen op de plank liggen, aldus de Rekenkamercommissie.

Het oordeel over het centrumplan is vernietigend. Gemeente en externe partijen schoten veelal tekort.

Een uitgebreid overzicht van de ontwikkelingen in het marktplan sinds 1992 in de TC Tubantia editie Enschede/Haaksbergen van woensdag 6 maart.

Volledig scherm
Hier hadden de dorpsvilla's en woontorens moeten verrijzen. Nu rest er slechts een 'gat in de markt' en is er van de overige plannen weinig tot niets terechtgekomen.foto Wouter Borre

Enschede e.o.