Volledig scherm
© Emiel Muijderman

Wantrouwen richting college Haaksbergen

HAAKSBERGEN - Alle discussie over de begroting lijkt de gemeenteraad van Haaksbergen dichter bijeen te brengen. Ook verschillen in inzicht over wijzigingen in de begroting worden per compromis opgelost. Richting college leeft echter veel wantrouwen. De raad voelt zich juist in dit dossier niet gehoord.

De motie om de verhoging van de onroerende zaakbelasting (ozb) te halveren bij de begrotingsvergadering woensdagavond is een sprekend voorbeeld. Een deel van de raad wilde alle geld voor nieuw personeel schrappen, anderen slechts deels of helemaal niet. Hetzelfde gold voor geld voor het Kulturhus. Met de nodige stemverklaringen rolde er toch een amendement uit waar alle partijen hun handtekening onder zetten. En zo kan het college de ozb voor woningen met 12 procent verhogen in plaats van de voorgestelde 25 en op bedrijfspanden met 22 procent in plaats van 35.

Provinciaal toezicht

Het maakte wethouder Louis Koopman ongelukkig, want volgens hem is de basis van het beleid daardoor een stuk minder stevig. Dat er alternatieve financiering bij werd voorgesteld, maakte de wijziging acceptabel. De kans op provinciaal toezicht neemt echter toe, zoals burgemeester Rob Welten aan de raad voorhield. Of dat er van gaat komen, zal in december blijken, wanneer Zwolle haar oordeel over de Haaksbergse begroting geeft.

Het andere pleidooi van Welten, dat de raad oud zeer achter zich zou laten en gezamenlijk op moet trekken, leek gehoor te vinden, getuige de unanieme wijzigingen. Maar het vertrouwen richting de wethouders lijkt nog niet heel groot, al haalde de motie van afkeuring van DJW en Haaksbergen Centraal het niet.

Oude N18

Wel breed gedragen was de motie van PvdA, GGH en DAP om de snelheid op de oude N18 binnen de bebouwde kom naar 50 of 60 kilometer per uur te verlagen, zonder daar gemeentelijk geld aan uit te gegeven. Het was een van de punten waarover irritatie ontstond tussen raad en wethouder Jan-Herman Scholten. Die zegde niet expliciet toe dat de gemeente zelf er geen cent op toe zou leggen. Dat laatste is voor de raad onbespreekbaar, vanwege de enorme tekorten. Uiteindelijk kwam de toezegging er.

Wantrouwen

Juist zulke momenten voeden telkens het wantrouwen. Dat wantrouwen is met name ontstaan doordat de raad steeds weer het gevoel heeft dat het college niet luistert. Zoals bij de nieuwbouw van Het Assink lyceum, die de raad met voorrang in de begroting wilde, maar er telkens niet in kwam. Maar met de begroting die woensdag is aangenomen, heeft de raad uiteindelijk haar zin.

Enschede e.o.