Volledig scherm
Dorpsraad Hellendoorn keert zich tegen verhoging van de maximumsnelheid op deel van de randweg. © Lenneke Lingmont

Dorpsraad Hellendoorn wil geen 'racebaan'

HELLENDOORN - De Dorpsraad Hellendoorn maakt 'ernstig bezwaar' tegen het voornemen de maximumsnelheid op een deel van de Noord-Zuidverbinding te verhogen van 50 naar 80 kilometer per uur.

Het gaat om het gedeelte dat door het schrappen van bouwplannen in nieuwbouwwijk Hellendoorn-Noord buiten de bebouwde kom komt te liggen.

In een brief aan de Hellendoornse gemeenteraad en het college schrijft de Dorpsraad onder meer dat dit besluit de verkeersveiligheid in gevaar brengt en in strijd is met de uitgangspunten van de aanleg van deze randweg. De Noord-Zuidverbinding moet immers de leefbaarheid in het dorp Hellendoorn vergroten.

De Dorpsraad kan zich niet voorstellen dat hiervan nog langer sprake is. Verhoging van de maximumsnelheid zorgt voor meer geluidsoverlast en een hogere uitstoot van stikstof en fijnstof. "Liever een laan, dan een racebaan", benadrukken de briefschrijvers.

In navolging van de werkgroep Burgerparticipatie Noord-Zuidverbinding Nu, plaatst ook de Dorpsraad grote vraagtekens bij de gevolgen van dit besluit voor de verkeersveiligheid rond Hellendoorn.

Reggestreek