Volledig scherm
© Hugh Jansman

Eerste succes: 2 korhoenkuikens overleven op Sallandse Heuvelrug

NIJVERDAL – Twee korhoenkuikens hebben de eerste kritieke levensfase overleefd op de Sallandse Heuvelrug en dartelen nu rond op de heide. Dat is het eerste resultaat van de reddingsoperatie van het bijna uitgestorven korhoen op de Sallandse Heuvelrug.

Door: Jan Bengevoord

,,Een mooi resultaat ​,​ maar is er veel werk te verzetten om het gebied weer optimaal geschikt te maken voor korhoenders’’, zegt Ine Nijveld van Staatsbosbeheer.

Dit voorjaar werden 25 Zweedse hanen en hennen op de Sallandse Heuvelrug uitgezet om het handjevol nog aanwezige dieren te versterken. Onderzoekers stellen vast dat er nu nog 15 vogels in leven zijn. Een deel is ten prooi gevallen van een havik, ondanks pogingen om deze beschermde roofvogel weg te vangen en elders weer vrij te laten.

Verdwenen
Enkele korhoenders zijn door onbekende oorzaak verdwenen. Opmerkelijk is dat in het totaal zes hennen al kort na aankomst uit Zweden aan een legsel begonnen. Daarvan zijn er twee mislukt door waarschijnlijk marters. Op drie nesten werden ​ wel​ kuikens vastgesteld. In twee gevallen verhongerden de kuikens als gevolg van te weinig voedsel. Door voedseltekort komen al jaren geen kuikens op de Sallandse Heuvelrug meer groot. ,,Helaas is dat ook dit jaar weer vastgesteld’’, zegt Nijveld.

Spannend
Eén nest bracht de nu reeds grote twee kuikens groot. ,,Waarschijnlijk in een deel van het gebied waar wel voldoende eten was. Mogelijk als gevolg van bekalking van de heide om de verzuring van de bodem hier tegen te gaan om het aanbod aan insecten en larven te vergroten’’. Tot grote verrassing van de onderzoekers zit één hen nog op het nest. ,,Waarschijnlijk een tweede broedpoging. Het wordt nog heel spannend of dit zal slagen’’.

Patrijs
Net als bij andere hoenders, zoals patrijs, verdwijnt onder natuurlijke omstandigheden jaarlijks gemiddeld 60 procent van de dieren in de maag van roofdieren. Het voorbestaan van hoenders is dan ook afhankelijk van een grote kuikenaanwas. Dat gaat op de Sallandse Heuvelrug ​ bij de korhoenders ​ al jarenlang helemaal mis, omdat wel kuikens uitkomen, maar deze allemaal sterven door voedseltekort in de eerste twee levensweken. Het uitzetten van Zweedse korhoenders als redding van het korhoen in Nederland kan op den duur alleen slagen als in de heideterreinen weer voldoende insecten en larven aanwezig zijn.

Akkers
,,Daar wordt de komende jaren hard aan gewerkt door bekalking, afbranden, plaggen en andere maatregelen om de heidekwaliteit weer te verbeteren. Ook worden akkers aangelegd om een verbinding te maken met aangrenzende natuurgebieden zoals de Borkeld en het Wierdense Veld’’, zegt Nijveld. De komende vier jaar worden nog jaarlijks 25 Zweedse korhoenders gevangen en uitgezet in de hoop dat herstel van het gebied in die periode slaagt en steeds meer kuikens groot worden.

Reggestreek