Volledig scherm
© Pedro Sluiter Foto

‘Energiepark’ Daarle uitgebreid naar drie windmolens

DAARLE/HOGE HEXEL - Het plan van ReggeWind voor windmolens in het buitengebied bij Daarle en Hoge Hexel is in een cruciale fase beland. De komende weken wordt duidelijk of het ‘energiepark’, dat inmiddels is uitgebreid van twee naar drie windmolens, verder kan worden ontwikkeld. 

Het contract met een derde grondeigenaar is getekend, waardoor er naast de Loomsweg en de Bruineveldsweg (voormalig munitiecomplex) in Daarle ruimte is voor een derde windmolen op een aangrenzende locatie aan de Loomsweg. Bovendien onderzoekt ReggeWind de combinatie van wind- en zonne-energie, waarbij gedacht wordt aan een terrein van minimaal 4 hectare aan zonnepanelen. 

145 meter

Het samenwerkingsverband van het Nijverdalse energiebedrijf Reggestroom, Pondera Consult en Mecal is al langer op zoek naar een geschikte plek voor zeer hoge windmolens (ashoogte van 145 meter) in de gemeente Hellendoorn. Het plan voor windmolens op ’t Lochter haalde het niet. „Dat was al in beton gegoten voordat we er mee naar buiten kwamen”, vertelt mede-directeur Frans Brughuis van ReggeWind. Het bedrijf heeft nu de samenwerking gezocht met grondeigenaar Jan Poorterman.

Quote

De keukenta­fel­ge­sprek­ken die ik samen met agrariër Jan Poorterman voer, verlopen goed

Frans Brughuis, ReggeWind

Brughuis: „We houden ons nu aan de voorwaarden die de gemeente daarna heeft bepaald waarbij een goed communicatieplan van belang is. We praten nu bovendien met omwonenden over participatiemogelijkheden en een compensatieregeling. Ik heb samen met agrariër Jan Poorterman (en grondeigenaar red.) keukentafelgesprekken gevoerd die tot nu toe goed verlopen.”

TNO-onderzoek

De komende twee tot drie weken is de uitkomst belangrijk van TNO-onderzoek naar mogelijke belemmeringen voor het beoogde energiepark. Daarbij wordt gekeken naar de effecten op radarinstallaties (Vliegveld Twente) en vogels. „Ik denk niet dat dit direct problemen oplevert, maar dit moet bij elk park onderzocht worden.” ReggeWind hoopt dat begin volgend jaar de vergunning kan worden aangevraagd. 

Deelnemen

Energiepark Daarle kan in principe tussen de 9600 en 12.400 huishoudens, ofwel 70 tot 90 procent van alle huishoudens in de gemeente Hellendoorn van schone energie voorzien. Bovendien kunnen inwoners van Hellendoorn en Wierden financieel deelnemen in het park.

Inloopmiddag

Behalve een gesprek met de directe buren, Plaatselijk Belang Daarle en Hoge Hexel, is er vandaag tussen 14.00 en 17.00 uur een inloopmiddag voor alle omwonenden en geïnteresseerden in dorpshuis ’n Kadiek in Daarle. Daar komen vragen aan de orde over de hoogte van de windmolens en eventuele slagschaduw op omliggende woningen. 

In november houdt ReggeWind een excursie naar een windturbine. Zo kunnen belangstellenden met eigen ogen en oren windturbines in een landelijk omgeving zien en horen.

Informatie en aanmelding: energieparkdaarle.nl/excursie

Reggestreek