Volledig scherm
De christelijke scholengemeenschap Reggesteyn wil de huidige vmbo-vesting aan de Willem de Clercqstraat afstoten. De gemeente Hellendoorn wordt dan de nieuwe eigenaar. © Wouter Borre

Gemeente wordt eigenaar van vmbo-vestiging in Nijverdal

NIJVERDAL - Als de gemeenteraad op 9 juli groen licht geeft voor de bouw van één nieuwe grote school voor voortgezet onderwijs in Nijverdal, dan komt de huidige vmbo-vestiging van de christelijke scholengemeenschap Reggesteyn aan de Willem de Clercqstraat in 2023 in het bezit van de gemeente Hellendoorn.

Onderwijswethouder Anja van den Dolder geeft aan dat nog moet worden bekeken wat op dat moment met dit sterk verouderde onderwijsgebouw en de bijbehorende grond moet gebeuren. De vmbo-vestiging ligt aan de rand van de Wilhelminawijk, waardoor woningbouw op deze locatie het meest voor de hand lijkt te liggen. Met een woonbestemming levert de grond bovendien het meeste op voor de gemeente, die op dit moment alle extra inkomsten prima kan gebruiken.

Van den Dolder benadrukt dat Hellendoorn momenteel nog is gebonden aan de strenge afspraken met de provincie Overijssel over het maximumaantal huizen dat de komende jaren in deze gemeente mag worden gebouwd. Maar volgens haar kan de situatie over vijf jaar wel weer heel anders liggen, waardoor woningbouw aan de Willem de Clercqstraat ineens toch een serieuze optie wordt. Met het aantrekken van de Nederlandse economie neemt immers ook woonbehoefte toe. Een park op deze plek is een andere mogelijkheid die door de wethouder wordt genoemd.

Van den Dolder geeft aan dat de mogelijke opbrengst uit deze grondverkoop niet is meegenomen in het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de Reggesteyn-plannen. „Dat is heel bewust gebeurd, we moeten ons niet te snel rijk rekenen”, vindt ze. 

Reggestreek