Volledig scherm
PREMIUM
De raadszaal van de gemeente Hellendoorn. © Carlo ter Ellen DTCT

Hellendoorn gaat snijden in zorg en minima

De gemeente Hellendoorn moet miljoenen euro’s bezuinigen om de begroting weer enigszins op orde te krijgen. Daar gaan alle burgers wat van merken, met name zij die aangewezen zijn op de sociale voorzieningen.

Iedere inwoner van de gemeente Hellendoorn krijgt de zorg die voor hem of haar noodzakelijk is. Dat alom gehanteerde uitgangspunt blijkt mede-oorzaak te zijn van de forse tekorten op met name de jeugdzorg en huishoudelijke hulp, want bij de toekenning van zorg of ondersteuning werd door de consulenten nauwelijks gekeken naar de financiële gevolgen. Organisatiebureau Twynstra Gudde, dat onderzoek heeft gedaan naar het ontstaan van de enorme tekorten op het sociale domein, concludeert dat het ‘ruimhartige beleid’ Hellendoorn behoorlijk is opgebroken en dat sinds enige maanden sprake is van ‘een andere werkelijkheid’.

Reggestreek