Volledig scherm
De gemeente Hellendoorn gaat het carbidschieten in de bebouwde kom nu ook formeel toestaan. © Foto Ruud Voest

Hellendoorn legaliseert carbidschieten in bebouwde kom

NIJVERDAL - De gemeente Hellendoorn gaat carbidschieten binnen de bebouwde kom legaliseren. Dat was tot nu toe niet toegestaan, maar in praktijk gebeurde dat overal wel. Zolang dat maar geen gevaar opleverde voor de omgeving werd hier niet tegen opgetreden. Het verbod in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) wordt nu geschrapt en dat voorstel kan rekenen op brede steun in de gemeenteraad.

Tot nu toe was carbidschieten alleen wettelijk toegestaan buiten de bebouwde kom. Door nu de APV te wijzigen worden de regels voor carbidschieten buiten- en binnen de bebouwde kom gelijk getrokken. In de oude situatie mochten melkbussen of ‘soortgelijke voorwerpen’ met een maximale inhoud van 50 liter worden gebruikt om te schieten. Om de veiligheid te vergroten wordt die maximale inhoud beperkt tot 30 liter, volgens de gemeente de grootte van een traditionele melkbus.

Nieuwe regels

Om de veiligheid te garanderen en onnodige (geluids)overlast te voorkomen worden aan het carbidschieten In de bebouwde kom nog enkele aanvullende regels gesteld. Zo moeten die melkbussen op minimaal 75 meter van woningen  worden opgesteld en moet sprake zijn van een vrij schootsveld van zeker 75 meter. In deze schietzone mogen geen openbare wegen of paden liggen. De schutters zijn bovendien verplicht om de eventuele rotzooi als gevolg van het carbidschieten op te ruimen en aanwijzingen of bevelen van de politie en gemeente direct op te volgen.    

Reggestreek