Volledig scherm
De gemeente Hellendoorn moet dit jaar ineens miljoenen euro's bezuinigen, en snel ook! © ANP XTRA

Hellendoorn moet in rap tempo bezuinigen

De tijd voor de gemeente Hellendoorn begint te dringen. De nieuwe werkelijkheid is een verwacht tekort van ruim 5,3 miljoen euro op de begroting van 2019. Politici vragen zich verbijsterd af wat de oorzaken zijn van deze financiële malaise. Het bureau Twynstra Gudde probeert een antwoord op die vraag te formuleren.    

NIJVERDAL - In januari werd de gemeente geheel onverwacht geconfronteerd met een extra tekort van 3 miljoen euro per jaar op het sociaal domein. Vooral de kosten van de jeugdzorg en huishoudelijke ondersteuning rezen de pan uit. De aangelegde reserves zijn inmiddels uitgeput. De vraag is nu vooral hoe dit in hemelsnaam heeft kunnen gebeuren en hoe dit gat in de begroting kan worden gedicht.

Openbreken

De door de raad goedgekeurde begroting voor 2019 was sluitend, maar moet worden opengebroken omdat voor dat jaar een miljoenentekort wordt voorspeld. Haast is geboden. De ‘ombuigingsmaatregelen 2019’  worden op dinsdag 12 maart voor het eerst tijdens een ingelaste raadsvergadering besproken. Vanuit het ambtelijk apparaat wordt voorgesteld in elk geval 2 miljoen euro te bezuinigen op beleidsterreinen, die niet tot het sociaal domein behoren. Daarbij moet volgens de ambtenaren alles bespreekbaar zijn. 

Onrust

Deze bezuinigingen komen ongetwijfeld keihard aan in de samenleving en zorgen her en der al voor onrust en  onzekerheid. Getroffen en gedupeerde burgers, verenigingen, instellingen en andere (belangen)organisaties mogen volgens de nu gehanteerde planning op maandag 18 en donderdag 21 maart in de raad inspreken en op die manier proberen de lokale politiek op andere gedachten te brengen. Maar als een geplande bezuiniging op de één wordt geschrapt, moet op de ander extra worden bezuinigd. Het financiële gat moet immers wel worden gedicht. Op donderdag 28 maart worden de bezuinigingsvoorstellen nogmaals besproken in een gecombineerde commissievergadering, waarna de raad deze op maandag 8 of dinsdag 9 april definitief vaststelt. 

Reggestreek