Volledig scherm
De elektrische fiets moet de eigen auto zoveel mogelijk vervangen als ambtenaren van de gemeente Hellendoorn op dienstreis gaan. © Archief

Hellendoornse ambtenaar moet alternatieven kiezen voor auto

NIJVERDAL - De ambtenaren van de gemeente Hellendoorn moeten in de nabije toekomst hun eigen auto zoveel mogelijk laten staan als ze een dienstreis voor hun werkgever maken. Ze zijn straks aangewezen op alternatieve vormen van vervoer, die een stuk milieuvriendelijker zijn.

De gemeente Hellendoorn streeft naar een meer duurzame samenleving. Die ambitie werd in 2018 uitgesproken in het coalitieakkoord Duurzaam Durven Doen) en is sindsdien ook meermaals herhaald in diverse gemeentelijke toekomstvisies. 

De lokale overheid probeert op diverse manieren handen en voeten te geven aan dat beleid en wil voorkomen dat het alleen bij goede bedoelingen blijft. De gemeente wil op dit gebied juist een voorbeeld zijn voor haar inwoners.

(Elektrische) fiets

Het college heeft nu ingestemd met een onderzoek naar de mogelijkheden om ambtenaren bij dienstreizen voor een ander vervoersmiddel te laten kiezen. Uitgangspunt hierbij is dat ze hiervoor in plaats van de eigen auto de (elektrische) fiets gaan gebruiken of het openbaar vervoer. 

Ook de mogelijkheid van ‘emissie-arme deelauto’s’ wordt in dat kader genoemd. Uiteraard speelt daarbij wel een rol hoeveel tijd ambtenaren kwijt zijn om op hun afspraak te komen en of dat adres met het alternatieve vervoer wel goed bereikbaar is.

Gezonder

Door de ambtenaren uit de eigen auto te jagen hoeft de gemeente voor dienstreizen geen kilometervergoeding meer te betalen. Dat geld kan worden gebruikt om het milieuvriendelijke alternatieve vervoer deels te betalen. Het nieuwe beleid zorgt voor minder geluidsoverlast en minder uitstoot van gevaarlijke stoffen en verbetert ook nog eens de gezondheid van de medewerkers. 

Reggestreek