Volledig scherm
Met het verdwijnen van steeds meer oude schuren en andere gebouwen op het platteland wordt het voor uilen steeds moeilijker een geschikte broedplek te vinden. © Van Der Neut Jacques

IVN Hellendoorn-Nijverdal zoekt broedplekken voor uilen

NIJVERDAL - Asbdestdaken in het Hellendoornse buitengebied moeten voor 2025 zijn verwijderd. De aanscherping van de wettelijke regels is vooral ingeven door zorgen om de volksgezondheid op het platteland. Het zorgt echter wel voor een probleem voor veel vogels en met name voor de kerk- en steenuil. 

De vogelwerkgroep van het IVN Hellendoorn-Nijverdal verwacht namelijk dat veel eigenaren hun oude schuren en andere gebouwen gaan slopen of voorzien van een nieuw dak, die dan meestal niet meer toegankelijk zijn voor vogels. De kerk- en steenuil broeden vaak in dit soort oude schuren en gebruiken deze overdag bovendien als dekking. Veel van hun prooidieren bevinden zich vaak in of rond dit soort gebouwen.

De vogelwerkgroep stelt dat veel boerenerven steeds ‘netter en gladder’ worden. Bomen, struiken en rommelhoekjes verdwijnen in rap tempo. De veranderingen in hun leefomgeving dwingt vogels op zoek te gaan naar een nieuw onderkomen. De vogelwerkgroep probeert daar zoveel mogelijk in te voorzien door nestkasten te plaatsen.

„Op de bij ons bekende locaties kijken we of we in overleg met de eigenaar een andere passende oplossing voor broedgelegenheid kunnen aanbieden of dat in de directe omgeving kasten hangen, zodat de uilen een uitwijkmogelijkheid hebben. Maar er zijn natuurlijk ook nog broedlocaties waar wij geen weet van hebben. We komen graag tijdig in contact met eigenaren, die van plan zijn hun schuren of daken te renoveren of te verwijderen. Dan kunnen we alvast een alternatief in de vorm van een nestkast plaatsen”, aldus Jos Wennemers van de vogelwerkgroep.

Hij benadrukt dat deze IVN- vrijwilligers altijd bereid zijn ergens vrijblijvend een kijkje te komen nemen en samen te zoeken naar oplossingen. 

Reggestreek