De kamsalamander is een bedreigde diersoort, maar heeft op de Sallandse Heuvelrug  het droge jaar 2019 goed doorstaan.
Volledig scherm
De kamsalamander is een bedreigde diersoort, maar heeft op de Sallandse Heuvelrug het droge jaar 2019 goed doorstaan. © BELGAONTHESPOT

Kamsalamander doet het weer prima op Sallandse Heuvelrug

HAARLE - ‘De kamsalamanders op de Sallandse Heuvelrug hebben de droogte en het ranavirus, dat dodelijk kan zijn voor vissen, reptielen en amfibieën, van vorig jaar overleefd’. Dat concludeert boswachter Ruben Vermeer van Natuurmonumenten na onderzoek op de Sallandse Heuvelrug. 

Vorige week onderzocht hij de poelen in het natuurgebied waarin ze voorkomen. ‘De zeldzame reptielen blijken weerbarstig en overleefden ondanks een zeer zwaar jaar’, aldus Vermeer die uitgerust met fuiken en laarzen zijn zoektocht begon in de poelen van De Sprengenberg.

Extra water

„Na de zomer van vorig jaar zag het er slecht uit voor de amfibieën. Toen maakte het ranavirus dodelijke slachtoffers terwijl de droogte al zorgde voor het bijna verdwijnen van hun poelen. Want een door virus aangetaste populatie kan er niet ook nog een droogvallende poel bij hebben. We hebben zelfs acties ondernomen om de poelen van extra water te voorzien. Dat was nog lastig, want het moest wel gebiedseigen water zijn: niet te zuur en niet te voedselrijk.”

Kritische grens

„Gelukkig blijkt nu dat in elk geval een deel van de salamanders het heeft overleefd. Maar met slechts tien stuks zitten ze nog steeds onder de kritische grens van een gezonde populatie die tegen een stootje kan. Vandaar dat ik onderzoek doe om een goed beeld van de populatie en hun gezondheid te krijgen”, zegt Vermeer.

Niveau grondwater

Ook al is het oppervlaktewater goed op peil, toch baart het  niveau van het grondwater Natuurmonumenten nog zorgen. Inmiddels vinden verkennende gesprekken plaats tussen Vitens, waterschappen en terreineigenaren om samen de verdroging aan te pakken binnen Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. 

Holten tot Giethmen

Jos Schouten, coördinator Natuurbeheer bij Natuurmonumenten in Salland is daar voorzichtig enthousiast over: ‘We zien gelukkig allemaal dat er een gebiedsgerichte uitwerking - misschien wel van Holten tot Giethmen - nodig is om de wateropgaves van natuur, landbouw en drinkwaterwinning op elkaar af te stemmen.’

Vermoedelijk eitjes

Vermeer ontving recentelijk ook nog een inventarisatieverslag van een vrijwilliger die zes kamsalamanders aantrof in drie poelen. ‘Deze Douwe Schut trof ook nog omgevouwen blaadjes aan waar vermoedelijk eitjes van de salamander inzaten. Maar hij heeft ze niet opengemaakt om de eitjes niet te beschadigen’, aldus boswachter Ruben Vermeer. 

Reggestreek