Volledig scherm
Het kost veel meer tijd om met een goed voorstel te komen voor de nieuwbouw van de christelijke scholengemeenschap Reggesteyn aan de Noetselerbergweg in Nijverdal. © Yoni Pasman

Meer tijd nodig voor plan nieuwbouw Reggesteyn Nijverdal

NIJVERDAL - De gemeente Hellendoorn en christelijke scholengemeenschap Reggesteyn hebben meer tijd nodig om met een ‘weloverwogen voorstel’ te kunnen komen voor de toekomstige onderwijshuisvesting in Nijverdal.  

Dat voorstel werd in november al verwacht, maar onderwijswethouder Anja van den Dolder geeft aan dat deze termijn ‘helaas niet wordt gehaald’. Het definitieve voorstel wordt volgens haar ergens in het eerste kwartaal van 2019 openbaar gemaakt.   

Reggesteyn heeft momenteel twee vestigingen in Nijverdal. De aanhoudende daling van het aantal leerlingen en overheveling van delen van de vmbo-opleiding van Nijverdal naar Rijssen zorgen voor leegstand aan de Willem de Clercqstraat. Het hoofdgebouw aan de Noetselerbergweg voldoet al langere tijd niet meer aan de eisen van modern onderwijs. Reggesteyn wil daarom de vmbo-vestiging op termijn afstoten en alle leerlingen op één plek onderbrengen.

Nieuwe school

Uit de woorden van de wethouder valt af te leiden dat die locatie de Noetselerbergweg wordt. Het gaat om de bouw van een geheel nieuwe school, waarbij nog onduidelijk is wat met de uitbouw van meer recente datum gebeurt. „Wij willen graag dat het nieuwe schoolgebouw duurzaam en energieneutraal wordt gebouwd en dat betekent nu eenmaal veel meer dan alleen zonnepanelen op het dak.  Het kost meer tijd om dat allemaal goed uit te zoeken”, aldus Van den Dolder.

Hogere kosten

En daarbij komt nog dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten dringend heeft geadviseerd de normbedragen voor nieuwbouw van scholen met zo'n 40 procent te verhogen. Volgens de VNG zijn de werkelijke bouwkosten de afgelopen jaren veel harder gestegen dan de bedragen, waarmee de lokale overheden rekening houden. De gemeente Hellendoorn moet veel dieper in de buidel tasten om deze nieuwbouw mogelijk te maken. „En ook Reggesteyn moet hierdoor meer gaan bijdragen”, geeft de wethouder aan. Ze verwacht dat de nieuwe school in 2023 in gebruik kan worden genomen. 

Reggestreek