Volledig scherm
De Milieuraad voor de gemeente Hellendoorn heeft zich 40 jaar met verve ingezet voor de natuur en het milieu. De stichting heeft besloten zichzelf op te heffen. © Lisa Krikken

Milieuraad Hellendoorn stopt na 40 jaar

NIJVERDAL - De Stichting Milieuraad voor de gemeente Hellendoorn heeft vorige maand haar 40-jarig bestaan gevierd, maar tevens besloten zich op te heffen.

 Het werd steeds moeilijker gemotiveerde vrijwilligers te vinden, die zich volop willen inzetten voor het behoud van ‘een milieuvriendelijk leefklimaat’ in de gemeente. Daarbij komt dat het voor een amateurclub als de Milieuraad steeds moeilijker wordt bij te blijven nu de regel- en wetgeving op het gebied van natuur en milieu steeds ingewikkelder wordt. 

 Te lastig

Dat laatste maakte het steeds lastiger bij de gemeente een goed gemotiveerde zienswijze te kunnen indienen als de Milieuraad het ergens niet mee eens was. Soms was dat ook niet mogelijk vanwege de kosten, die aan het indienen van zo'n bezwaarschrift zijn verbonden. En tenslotte benadrukt het stichtingsbestuur dat door de instelling van het Platform Duurzaamheid een organisatie is ontstaan, die haar werk (deels) kan voortzetten.

Schoon Schip

De Milieuraad komt eigenlijk voort uit het IVN en de actiegroep Schoon Schip, die zich onder meer bezighield met het opruimen van (zwerf)afval in natuurgebieden. In april 1978  werd de stichting officieel opgericht. De leden kwamen uit diverse maatschappelijke groepen als het onderwijs, ondernemers, agrarische sector en Staatsbosbeheer/IVN.

 De stichting had bekende voorzitters als Klaas Spanjer, Adrie Twilhaar en Fokke Bakker en was tientallen jaren een luis in de pels van bestuurlijk Hellendoorn. De Milieuraad sprong steeds in de bres als natuur en milieu werden bedreigd, of het nu ging om het Reggedal, groene long tussen Nijverdal en Hellendoorn, geplande rondweg bij Nijverdal, verstening van het centrum, bescherming van waardevolle bomen of evenementen in natuurgebieden.   

Reggestreek