Volledig scherm
Op de plek van dorpshuis Cultura aan de Molenweg wordt mogelijk een zorgcomplex gebouwd. © Leo Kemper

Mogelijk ‘wonen met zorg’ op locatie Cultura in Haarle

HAARLE - Het Architecten- en Adviesbureau KAW uit Groningen onderzoekt momenteel in opdracht van woningstichting Reggewoon de woningbehoefte onder jongeren en ouderen in Haarle. Daarbij wordt ook gekeken naar de financiële haalbaarheid van eventuele woningbouwplannen. 

Voorzitter John Disselhorst van Plaatselijk Belang (PB) Haarle onthulde in de vergadering van de raadscommissie Grondgebied dat in dit kader onder meer wordt gekeken naar een mogelijke invulling van de plek waar voorheen dorpshuis Cultura stond. Op deze locatie aan de Molenweg wordt met name gedacht aan ‘wonen met zorg’, maar volgens zowel Disselhorst als directeur-bestuurder John Olthof van Reggewoon staat nog niets definitief vast. Zij willen wachten op de uitkomsten van het onderzoek van KAW. Dat onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Overijssel en bevindt zich naar verluidt in een afrondende fase.

Leefbaarheid

Disselhorst sprak in de commissievergadering in op de nieuwe woonvisie, die in opdracht van Reggewoon en de gemeente Hellendoorn is opgesteld. De PB-voorzitter benadrukte dat in het dorp op dit moment geen geschikte (betaalbare) woningen zijn voor starters op de woningmarkt en dat dit eigenlijk ook geldt voor de doorstromers. Hij noemde dat een groot gevaar voor de leefbaarheid van Haarle. Disselhorst: „Onze jongeren zijn de toekomst van ons dorp, school, verenigingsleven en de bedrijvigheid”.

Hij sprak de hoop uit dat de eventuele bouw van ‘een zorgcomplex’ op de locatie Cultura niet ten koste gaat van de mogelijkheden voor jongeren en ouderen om elders in het dorp te kunnen bouwen.   

Reggestreek