Volledig scherm
Het natuurgebied Boetelerveld van Landschap Overijssel tussen Haarle en Raalte. © Lenneke Lingmont

Plan Natura 2000-gebied Boetelerveld bij Haarle ter inzage

HAARLE - Het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Boetelerveld is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel. Het ligt tot en met 1 april ter inzage.

Het Boetelerveld tussen Haarle en Raalte is in mei 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied dat beschermd moet worden. Het natuurgebied van een kleine 170 hectare geldt als het grootste vochtige heidegebied van Overijssel. 

Heideblauwtje

Behalve dopheide zijn hier klokjesgentiaan, zonnedauw, jeneverbes en orchideeën te vinden. De kamsalamander, maar ook diverse vogelsoorten en vlinders als het heideblauwtjes komen er voor.

Stikstof

Om de natte heiden en schrale graslanden te behouden, moeten maatregelen worden genomen. De hoeveelheid stikstof moet omlaag wat betekent dat zo min mogelijk meststoffen in het grondwater mogen komen. De maatregelen hebben directe gevolgen voor 24 particuliere grondeigenaren onder wie veel boeren. 

Kavelruil

Om tot een goede totaaloplossing te komen voor het gebied in en rondom Boetelerveld wordt een vrijwillige kavelruil opgestart. 

Inrichtingsplan

De maatregelen voor het Boetelerveld zijn uitgewerkt in een inrichtingsplan. Het plan ligt tot en met 1 april ter inzage in het gemeentehuis in Nijverdal. Het is ook digitaal in te zien via www.overijssel.nl/boetelerveld. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

  1. Wandelen voor Water in gemeente Hellendoorn: 2.700 euro

    Wandelen voor Water in gemeente Hellen­doorn: 2.700 euro

    NIJVERDAL - De 72 leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen De Marliaantjes (Marle) en De Meander en De Wingerd uit Nijverdal hebben vorige week tijdens het landelijke evenement Wandelen voor Water 1.800 euro bij elkaar gelopen voor het Nigeria-project van de Stichting ZOA. De opbrengst is door hulporganisatie Aqua for All nog eens met 50 procent verhoogd, zodat het eindbedrag van de actie in de gemeente Hellendoorn uitkomt op 2.700 euro.

Reggestreek