Volledig scherm
In de gemeente Hellendoorn blijven de tekorten bij de uitvoering van de jeugdzorg oplopen. © Dreamstime

Tekorten bij jeugdzorg in Hellendoorn steeds groter

NIJVERDAL - De gemeente Hellendoorn maakt zich in toenemende mate zorgen over de tekorten op de uitvoering van de jeugdzorg en het WMO-vervoer. 

Uit de bestuursrapportage 2018 blijkt dat dit jaar rekening wordt gehouden met een tegenvaller van 1,1 miljoen euro bij de jeugdzorg en 325.000 euro bij het WMO-vervoer. Een verwacht voordeel van zo’n 700.000 euro bij de huishoudelijke hulp kan niet voorkomen dat de gemeente Hellendoorn noodgedwongen de reserve sociaal domein moet aanspreken.

‘Kaper op de kust’ 

Wethouder Jelle Beintema is op zich tevreden over de huidige stand van zaken van de gemeentefinanciën. Hij beschouwt de sterk oplopende kosten voor de uitvoering van het sociaal domein als ‘een kaper op de kust’. Temeer daar uit de prognoses blijkt dat de genoemde tekorten de komende jaren niet verdwijnen. Beintema: „Dit betekent dat we aan de slag moeten om de voorziene tekorten terug te dringen. Uitgangspunt daarbij blijft dat we alle noodzakelijke zorg aan onze inwoners  blijven verlenen.”

Hoofdlijnen

Een bestuursrapportage verschijnt halverwege het jaar en daarin schetst het college op hoofdlijnen een beeld van hoe het staat met de uitvoering van de begroting, ofwel het beleid op de diverse terreinen. Het is een boekwerk waarin allerlei mee- en tegenvallers worden vermeld en dat deze keer afsluit met een positief saldo van 400.000 euro.

Knelpunten

Behalve de al genoemde tegenvallers in het sociale domein moest de gemeente ook extra kosten (220.000 euro) maken om diverse knelpunten in de ambtelijke organisatie op te lossen. De levensduur van de toplaag van kunstgrasvelden was korter dan gedacht, waardoor deze eerder moet worden vervangen. Dat levert een nadeel op van 112,668 euro. Belangrijke meevallers waren een hogere legesopbrengst (200.000 euro) en hogere uitkering uit het gemeentefonds (377.000 euro).  

Gezien het positieve saldo stelt het college de raad voor onder meer te investeren in de herinrichting van de speelplaats van basisschool De Es (137.000 euro) en de fiets-/voetgangersbrug over de Regge in de Helmkruidlaan (335.000 euro). 

Reggestreek